Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze

Autorzy: Anna Łuczak, Łukasz Baka, Andrzej Najmiec; CIOP-PIB, 2019, ISBN 978-83-7373-312-1

 • Część I
  • Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze – przegląd badań (15)
   • Rozdział 1. Stres w pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych (17)
   • Rozdział 1. Stres w pracy personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych (26)
   • Rozdział 3. Stres w pracy personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (32)
   • Rozdział 4. Indywidualne uwarunkowania postrzegania stresu (43)
    • Zasoby wewnętrzne (osobiste)
    • Zasoby zewnętrzne
    • Wzrost potraumatyczny jako pozytywny skutek stresu
 • Część II
  • Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze – badania własne (57i)
   • Rozdział 5. Cel i metodyka badań (59)
   • Rozdział 6. Wyniki badań (73)
    • Kondycja zdrowotna i styl życia – zróżnicowanie między trzema grupami zawodowymi
    • Psychospołeczne warunki pracy – zróżnicowanie między trzema grupami zawodowymi
    • Porównanie psychospołecznych warunków pracy pracowników polskich i duńskich
    • Charakterystyka psychospołecznych warunków pracy w trzech grupach zawodów o szczególnym charakterze
 • Część III
  • Metody wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy (105)
   • Rozdział 7. Wybrane metody wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy, przeznaczone dla personelu młodzieżowych ośrodków wychowawczych (108)
   • Rozdział 8. Wybrane metody wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy, przeznaczone dla personelu domów pomocy społecznej (128)
   • Rozdział 9. Wybrane metody wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy, przeznaczone dla personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych (143)