Aktualności BHP 2018/124 (07)

 •  Nowości
  • Pracodawca może uniknąć kary, gdy w postępowaniu kontrolnym PIP weźmie udział służba bhp (1-2)
   Podczas kontroli PIP pod lupą inspektorów często znajdują się zagadnienia dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy. Choć to pracodawca odpowiada ostatecznie za stan bhp w zakładzie, trudno przyjąć, że służba bhp nie ma nic w tej sprawie do powiedzenia. Warto więc zaangażować w proces kontroli przedstawiciela tej służby – mimo iż czynny udział komórki bhp w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym PIP nie jest bezpośrednio w przepisach przewidziany – może to uchronić pracodawcę przed karami.
  • Sprawdź, najbardziej zagrożone branże i miejsca pracy w 2017 r. (3)
   Z opublikowanego przez GUS badania warunków pracy w 2017 roku wynika, że najtrudniejsze warunki pracy mają pracownicy w województwie śląskim. Co siódma osoba pracowała tam w warunkach zagrożenia. Pracownicy w województwie mazowieckim mają najbezpieczniejsze warunki pracy – tu co dwudziesta dziewiąta osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia. Natomiast co szósta osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia to kobieta.
  • Czy RODO wpływa na dane w zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia bhp? (4)
   Jak przepisy o ochronie danych osobowych należy stosować w przypadku sporządzania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia bhp? Czy na przetwarzanie danych zawartych w zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia bhp potrzebne są dodatkowe zgody od uczestników szkolenia?
 • Temat numeru
  • Jakie dokumenty bhp są niezbędne do właściwego prowadzenia prac na budowie? (8-9)
   Bezpieczne i właściwe prowadzenie prac na budowie zależy m.in. od prawidłowego ich zaplanowania, a następnie właściwego prowadzenia tych prac. Przydatne w osiągnięciu tego celu będzie skompletowanie wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem budowy.
 • Warunki pracy
  • Czy inspektor PIP rozstrzyga o podmiocie właściwym do zapewnienia badań lekarskich? (5)
   Pracownicy tymczasowi, tak samo jak zatrudnieni na etacie, powinni – obok właściwych kwalifikacji merytorycznych do wykonywania danej pracy – posiadać odpowiednie kwalifikacje zdrowotne. Weryfikacja w tym zakresie przeprowadzana jest w ramach pracowniczych profilaktycznych badań lekarskich.
  • Samowolne opuszczenie zakładu pracy – wypadkiem w drodze do/z pracy? (6)
   Czy w kwalifikacji zdarzenia ma znaczenie, że pracownik opuścił zakład w czasie pracy bez poinformowania przełożonego? Oto kilka wskazówek, które ułatwią przeprowadzenie postępowania powypadkowego i właściwe wypełnienie dokumentacji powypadkowej.
  • Jak bezpiecznie kreować postawy pracowników w Grupie Raben? (7)
   Jednym z celów odpowiedzialnego biznesu w Grupie Raben jest troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników. Dlatego właśnie, firma szczególny nacisk kładzie na filozofię SHE (safety, health and environment), w ramach której budowana jest silna kultura bezpieczeństwa wśród pracowników i dostawców.
  • Najczęstsze zagrożenia występujące na stanowisku operatora wózka podnośnikowego (10)
   Specyfika pracy operatora wózka podnośnikowego, szczególnie zatrudnionego w magazynie, firmie spedycyjnej czy logistycznej, wymaga od operatora nie tylko wykonywania prac związanych z jego obsługą, ale również innych prac transportowych wykonywanych przy użyciu różnych pomocniczych środków transportu, a nawet ręcznych prac transportowych. Wiąże się to z licznymi zagrożeniami występującymi na tym stanowisku pracy. Jakimi?
  • Jak prawidłowo zorganizować stanowisko pracy spawacza? (12)
   Zorganizowanie stanowiska pracy spawacza to ergonomiczne wyzwanie, praca ta bowiem często wymaga przyjmowania niewygodnych pozycji ciała. Uwzględniając jednak zasady ergonomii przy organizacji tego stanowiska, można w znacznym stopniu ograniczyć zagrożenia, na jakie narażony jest spawacz.
  • Czy dodatek za prace w warunkach szkodliwych należy wypłacać pracownikom czasowo delegowanym do takich prac (16)
   Czy pracownik czasowo oddelegowany do prac gospodarczych na terenie zewnętrznym, np. do koszenia trawy, powinien mieć wypłacany dodatek za pracę w warunkach szkodliwych?
 • Wypadki przy pracy
  • Czy potrzebna jest zgoda poszkodowanego na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu powypadkowym, aby nie naruszyć przepisów RODO (14)
   Jak wygląda sprawa protokołu powypadkowego, jeśli chodzi o dane osobowe poszkodowanego w związku z przepisami RODO? Czy również należy mieć zgodę poszkodowanego na przetwarzanie jego danych, gdyż w protokole są jego pełne dane osobowe (PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia)?
  • Zbierając dane świadków wypadku przy pracy pamiętaj o nowych przepisach RODO (15)
   Nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO budzą wiele wątpliwości, także w kwestiach bhp. Będąc członkiem zespołu powypadkowego, zastanawiamy się jak wobec nowych przepisów RODO wygląda przekazanie poszkodowanemu dokumentacji powypadkowej z danymi świadków? Które z danych osobowych świadków są niezbędne w informacji uzyskanej od świadka, w dokumentacji powypadkowej?

Aktualności BHP - cały wykaz