Aktualności BHP 2019/150 (12-01)

 • Przepisy z komentarzem
  • Zmiany przepisów: koniec 2019 r. i początek 2020 r.
   • 5 listopada 2019 r. – Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
   • 15 października 2019 r. – Wózki jezdniowe
   • 26 marca 2020 r. – Urządzenia energetyczne
   • 17 stycznia 2020 r. – NDS i NDN
 • Orzecznictwo sądowe
  • Zaniedbanie pracodawcy w zakresie bhp skutkuje zadośćuczynieniem w razie wypadku
   „Podjęcie przez pracownika pracy zawodowej ze świadomością zagrożeń jakie stwarza ona dla jego zdrowia lub życia, nie zwalnia pracodawcy od odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy, tj. ochronę zdrowia i życia tej osoby i jej nie ogranicza” – orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku
 • Warunki pracy
  • Urlop bezpłatny pracownika służby bhp oraz konsekwencje dla pracodawcy z tym związane
   Każdy pracownik ma prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Obok powyższego obligatoryjnego uprawnienia urlopowego przepisy dają możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Dotyczy to również pracowników służby bhp. Zamiar skorzystania przez pracownika służby bhp z urlopu bezpłatnego w dłuższym okresie wymaga podjęcia przez pracodawcę działań organizacyjnych zmierzających do zorganizowania zastępstwa. Okres urlopu bezpłatnego nie oznacza bowiem, że funkcjonowanie służby bhp może ulec zawieszeniu.
  • Urlop wypoczynkowy koordynatora ds. bhp
   Niezależnie od pory roku w praktyce może wystąpić sytuacja, w ramach której w jednym miejscu pracy wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Powyższa opcja, często niezbędna ze względów organizacyjnych, może okazać się kłopotliwa w sezonie urlopowym. Należy bowiem pamiętać, że powołany przez pracodawców koordynator ds. bhp również ma prawo do urlopu wypoczynkowego.
  • Bezpieczna odległość osób postronnych w pobliżu pracy wózka widłowego
   Jaka to jest bezpieczna odległość przebywania osób postronnych w pobliżu pracy wózka widłowego? Czy jest ona konkretnie wskazana, czy może należy ją w jakiś sposób wyliczyć, według jakiegoś wzoru?
  • W jaki sposób przygotować pracowników i stanowiska pracy do zimy
   Zimą pojawiają się dodatkowe zagrożenia wypadkowe i chorobowe pracowników. dlatego bardzo istotne jest, aby do warunków środowiska pracy, z którymi mamy do czynienia w zimie, dobrze przygotować siebie, pracowników i przede wszystkim pracodawcę. Trzeba pamiętać, że okres zimowy niesie za sobą dodatkowe obowiązki zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także samych pracowników.
 • Temat numeru
  • Bezpieczeństwo telepracownika pod nadzorem monitoringu wizyjnego oraz kontrola bhp
   Wykonywanie pracy w siedzibie zakładu pod bezpośrednim nadzorem pracodawcy z reguły się sprawdza, ale nie zawsze ma racjonalne uzasadnienie. Tam, gdzie efekty pracy mogą być przekazane drogą elektroniczną, istnieje możliwość wykonywania pracy zdalnej w formie telepracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie telepracownikowi właściwych i bezpiecznych warunków pracy. Czy jednak w przypadku takiej formuły wykonywania pracy istnieje możliwość zastosowania w miejscu pracy monitoringu wizyjnego do celów bezpieczeństwa?
 • Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp nauczycieli
   Jaki zapis, w świetle wprowadzonych zmian w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp, powinien znaleźć się na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp zorganizowanego dla nauczycieli w miejscu, które na zaświadczeniu oznaczone jest jako pełna nazwa szkolenia (podać rodzaj szkolenia i grupę osób, dla których jest przeznaczone)?
  • Rachunek do umowy zlecenia za szkolenia bhp
   Co powinien zawierać rachunek sporządzony do umowy zlecenia dotyczący przeprowadzenia szkoleń bhp (organizatorem szkolenia jest pracodawca)? W jakim procencie opodatkowane są usługi szkoleniowe?
  • Czy weekendowe szkolenie bhp zalicza się do czasu pracy
   Czy szkolenia pracowników organizowane są w sobotę lub niedzielę? Wydaje się to niemożliwe, a jednak są firmy, w których pracownicy po przepracowaniu 5 dni (40 godzin) otrzymują polecenie udziału w szkoleniu odbywającym się w sobotę i niedzielę. Co wówczas z dobowym i tygodniowym prawem pracownika do odpoczynku? Czy w takim przypadku szkolenie to można zaliczyć do czasu pracy pracownika?
  • Urlop pracownika służby bhp – kto przeprowadzi szkolenie wstępne bhp
   W firmie przyjmowany jest nowy pracownik. W tym terminie specjalista ds. bhp jest na urlopie wypoczynkowym. Kto powinien przeprowadzić szkolenie wstępne? Czy może zrobić to społeczny inspektor pracy? Czy szkolenie wstępne może się odbyć po powrocie specjalisty z urlopu?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Zagrożenia na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych
   Jakie są najczęstsze zagrożenia na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych?
 • Wypadki przy pracy
  • Działania specjalisty ds. bhp w razie braku zatwierdzenia przez pracodawcę protokołu powypadkowego
   Co powinien zrobić pracownik służby bhp, jeżeli pracodawca nie zatwierdzi protokołu powypadkowego?
 • Choroby zawodowe
  • Obowiązki pracodawcy w razie stwierdzenia choroby zawodowej
   Na organach orzekających w kwestii stwierdzenia choroby zawodowej nie spoczywa powinność ustalania, u którego pracodawcy doszło do powstania choroby zawodowej. Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

Aktualności BHP - cały wykaz