Aktualności BHP 2020/169

 •  Nowości
  • Z ostatniej chwili: praca zdalna możliwa w czasie kwarantanny (3)
   W najnowszej nowelizacji tarczy antykryzysowej znajdzie się wyraźny zapis o możliwości wykonywania pracy zdalnej przez osoby zatrudnione, które decyzją sanepidu zostały objęte obowiązkową kwarantanną. Doprecyzowanie przepisów w tym zakresie wprowadza podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja tarczy antykryzysowej. W chwili przekazania numeru do druku ustawa czekała na publikację w Dzienniku Ustaw.
  • W wykazie chorób zawodowych COVID-19 nie będzie osobną pozycją (4)
   Praktycznie od początku wybuchu epidemii pracownicy służby zdrowia domagają się wpisania choroby COVID-19 do wykazu chorób zawodowych. W tej sprawie interpelację poselską zgłosiła posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska. Uzyskaliśmy odpowiedź resortu pracy. Kiedy COVID-19 może być uznany za chorobę zawodową?
 • Przepisy z komentarzem
  • Świadek wypadku przy pracy, czyli kto (5)
   Przepisy ustawy wypadkowej nie definiują pojęcia świadka, a jak wiadomo, obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zebranie informacji dotyczących wypadku właśnie od świadków wypadku. Zespół powypadkowy może mieć zatem uzasadnione wątpliwości i problemy z prawidłowym wypełnieniem obowiązków w zakresie zbierania informacji. Sprawa jest o tyle istotna, że w przypadku zdarzeń kwalifikowanych jako wypadki ciężkie, zbiorowe lub śmiertelne postępowanie powypadkowe będzie weryfikowane przez inspektora pracy.
 • COVID-19 a BHP
  • Prewencja COVID-19 w ramach szkoleń bhp (6)
   Szkolenia bhp powinny zapewnić ich uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowie pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. powyższa zasada wynikająca z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp oznacza, że w ramach szkoleń bhp niezbędne jest uwzględnienie nowego zagrożenia, jakim jest koronawirus oraz przyjętej w zakładzie profilaktyki.
  • Pracownik zakażony koronawirusem. Jak uniknąć roszczeń odszkodowawczych (7)
   Każdy zakład pracy powinien dokumentować swoje działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. Pracownik zakażony koronawirusem ponosi szkodę i może żądać jej naprawienia. Co można zrobić, aby uniknąć roszczeń ze strony pracowników?
 • Temat numeru
  • Warunki pracy w mikroklimacie zimnym (8)
   Ostatnią srogą zimę mieliśmy na przełomie 2012 i 2013 roku. Za nami kilka stosunkowo łagodnych sezonów. Większości towarzyszyło słońce i brak temperatur ujemnych. meteorolodzy przewidują jednak, że nadejście kolejnych mrozów jest tylko kwestią czasu, ale ciężko na razie określić, kiedy dokładnie się pojawią. Niemniej jednak sezon zimowy to praca w mikroklimacie zimnym. Wykonywanie pracy w takich warunkach wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia, a nawet życia. Istotne jest więc przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy na temat wpływu mikroklimatu na organizm człowieka, zagrożeń związanych z pracą oraz sposobów ochrony przed nimi.
 • Służba BHP – 22 zadania
  • Kontrola warunków pracy – pierwsze i strategiczne zadanie służby bhp (12)
   Zarówno zadania służby bhp jako wyodrębnionej komórki organizacyjnej, jak również pracowników wykonujących zadania służby bhp muszą korespondować z zakresem obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp. Przepisy zawierają katalog zadań, który jest ułożony z uwzględnieniem ciężaru gatunkowego poszczególnych obowiązków. Kluczowym z nich jest dokonywanie przeglądów warunków pracy – ze szczególnym zwróceniem uwagi na pewne grupy zatrudnionych. Tym artykułem rozpoczynamy cykl dotyczący służby bhp, w którym będziemy szczegółowo omawiać jej zadania.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Niezadowolenie z wyroku przywracającego do pracy to jeszcze nie mobbing (13)
   Nie każde działanie pracodawcy niekorzystne dla pracownika jest działaniem mającym na celu negowanie jego przynależności do zespołu. O mobbingu nie przesądza również istniejący między stronami konflikt bądź też manifestowanie niezadowolenia z wyroku sądu pracy (przywracającego pracownika do pracy). Co to oznacza w praktyce?
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – zbiorowy, lekki wypadek trzech ślusarzy (14)
   W artykule przedstawiamy analizę zbiorowego wypadku przy pracy, do którego doszło w wyniku zapalenia się gazu propan podczas prac fazowania brzegów płyt stalowych sekatorem gazowym IMP P019 (wyposażonym w palnik maszynowy zasilany tlenem i propanem). Oparzeń termicznych głowy, szyi I i II stopnia oraz obrażeń ciała doznało 3 pracowników zakładu. Jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Kto sporządza kartę wypadku w razie śmiertelnego wypadku zleceniobiorcy (15)
  • Pracownik służby bhp uległ wypadkowi. Kto w zespole powypadkowym (16)
   Rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy nie przewiduje sytuacji, gdy poszkodowanym w wypadku jest jedyny w zakładzie pracownik służby bhp. Zgodnie ze starą zasadą prawną, nie można być sędzią we własnej sprawie.
  • Kto odpowiada za wypadek na budowie: pracodawca czy firma zewnętrzna (16)
   Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za ewentualny wypadek przy pracy spada na pracodawcę. Pracodawca może jednak mieć roszczenia wobec firmy wykonującej ściankę.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocena ryzyka dla zleceniobiorcy. Czy konieczna (17)
   W czasie opracowywania oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy można spotkać się z sytuacją, w której pracę świadczy zleceniobiorca. Pojawiają się wtedy wątpliwości, czy zleceniodawca zawierający umowę zlecenia ma obowiązek sporządzić ocenę ryzyka zawodowego dla zleceniobiorcy tak samo jak dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Szkolenia bhp – Eksperci odpowiadają
  • Czy jako pracownik służby bhp mogę przeprowadzić szkolenie bhp dla szefa (18)
   Pracownik służby bhp nie może prowadzić szkoleń okresowych bhp dla pracodawców w ramach swoich zadań.
  • Do jakiej grupy szkoleniowej zaliczyć laboranta (18)
   Laboranci, tak jak lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, należą do grupy pracowników administracyjno-biurowych i innych narażonych na działanie czynników szkodliwych lub uciążliwych.
  • Kto może przeprowadzić szkolenie dla pracowników obsługujących sieci kanalizacyjne (19)
   Zakres szkoleń oraz niezbędnych uprawnień jest uzależniony od zakresu prac, jakie wykonuje osoba na stanowisku pracownika obsługującego sieci kanalizacyjne.
 • Warunki pracy
  • Epidemia nie zwalnia z obowiązku współdziałania z medycyną pracy (20)
   Czas epidemii COVID-19 to okres szczególny dla pracodawców w kontekście wyzwań z zakresu bezpieczeństwa pracy. To też ciężki czas dla służby medycyny pracy. Należy mieć na względzie, że zawieszenie obowiązków związanych z kierowaniem pracowników na okresowe badania profilaktyczne nie zwalnia pracodawców z pozostałych obowiązków związanych ze współdziałaniem ze służbą medycyny pracy w zakresie, o którym mowa w ustawie regulującej jej funkcjonowanie.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy można ręcznie transportować ładunek o masie ponad 500 kg (21)
   Zaproponowane w pytaniu rozwiązanie nie zmienia obowiązującego normatywu dotyczącego dopuszczalnej masy ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni.
  • Czy po zakażeniu koronawiwrusem przysługuje nauczycielowi 100% zasiłku (22)
   Nie. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku tylko w określonych sytuacjach.
  • Jak opracować instrukcję bhp generatora ozonu (22)
   Obowiązkowo trzeba opracować instrukcje stanowiskową bhp na podstawie instrukcji obsługi generatora. Warto też opracować procedurę postępowania i ocenę ryzyka zawodowego.
 • Instrukcje bhp
  • Przykładowa instrukcja bhp przy obsłudze ozonatora (23)
  • Plakat (24)

Aktualności BHP - cały wykaz