Aktualności BHP 2021/170 (01)

 •  Nowości
  • Kolejne ułatwienia w zakresie badań profilaktycznych na czas epidemii (3)
   Trwają prace nad kolejnymi zmianami specustawy antykryzysowej. Tym razem zmiany mają dotyczyć w dużej mierze kwestii badań profilaktycznych oraz badań lekarskich niezbędnych do wykonywania niektórych zawodów.
  • Niższe koszty badań profilaktycznych i nowe wskazania metodyczne do ich przeprowadzania (4)
   Pod koniec zeszłego roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników. Dotyczą między innymi przeniesienia obowiązku wykonywania badań specjalistycznych (okulistycznego, neurologicznego, laryngologicznego) na lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badanie. Zmiany mają się też przyczynić do obniżenia kosztów badań profilaktycznych.
  • Tylko 52 tys. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku (5)
   Główny inspektor Pracy Andrzej Kwaliński przedstawił na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy plan działania PIP w 2021 roku. Inspekcja sprawdzi, jak pracodawcy stosują rozwiązania prawne związane ze zwalczaniem pandemii, i przeprowadzi działania prewencyjne w celu ochrony pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Kontrole obejmą również przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych.
  • Kolejne ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców (7)
   Ostatnia nowelizacja przepisów o cudzoziemcach ma głównie na celu dostosowanie polskiego prawa do najnowszych zmian przepisów unijnych dotyczących ruchu wizowego. Wprowadziła też kolejne ułatwienia w zatrudnianiu osób przybywających do Polski z zagranicy.
 • Temat numeru
  • Szkolenia bhp pracowników odśnieżających dachy (8)
   Prognozy na tegoroczną zimę są nadal dość optymistyczne – raczej ciepło i deszczowo. Ale pogoda lubi zaskakiwać. Jeśli sypnie śniegiem, w ruch pójdzie sprzęt do odśnieżania. Pracownicy wykonujący prace polegające na odśnieżaniu dachów narażeni są na wiele zagrożeń zawodowych. Oprócz odśnieżania dachów mogą wykonywać również prace związane z usuwaniem nawisów śnieżnych, sopli lodu, udrażnianiem rynien i rur spustowych. Jednym z głównych zagrożeń jest jednak upadek z wysokości, który jest spotęgowany koniecznością poruszania się po śliskiej powierzchni dachu, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Właściwe przeprowadzenie szkolenia to droga do ograniczenia liczby urazów i wypadków przy pracy.
 • Przepisy z komentarzem
  • „Chyba że pracodawca postanowi inaczej”, czyli o tworzeniu prawa w czasie epidemii (12)
   Kolejne projekty ustaw, które rząd przygotowuje w związku z COVID-19 nie napawają optymizmem. Legislacyjnym bublem obowiązującym do 27i grudnia 2020 r. był nakaz zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, w sytuacji gdy w pomieszczeniu przebywała więcej niż jedna osoba. Pracodawca mógł jednak postanowić, że powyższy nakaz nie będzie obowiązywał i nie będzie trzeba nosić maseczek w pracy. Czyli jak zwykle wszystko jasne. Czy na pewno?
 • Wzory dokumentów
  • Procedura postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym (13)
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kiedy należy opracować ocenę zagrożenia przed wybuchem (14)
  • Czy do oceny ryzyka należy dołączyć imienny wykaz osób na danym stanowisku (15)
  • Czy na wniosek pracownika można go skierować na wcześniejsze badania okresowe (16)
  • Jak zabezpieczyć pracownika przy pracy na zwyżce (16)
 • Służba BHP – 22 zadania
  • Bieżące informowanie o zagrożeniach jako obowiązek służby bhp (17)
   Służba bhp powinna sprawować bieżący monitoring w zakresie występujących w zakładzie zagrożeń zawodowych. Powyższa zasada dotyczy nie tylko sytuacji, w której u pracodawcy funkcjonuje komórka bhp, ale również mniejszych pracodawców, gdzie nie ma obowiązku powoływania służby bhp. Niestety lakoniczny przepis umieszczony w katalogu zadań służby bhp daje w praktyce więcej pytań niż odpowiedzi.
 • Warunki pracy
  • Jak pracodawca może zadbać o bhp pracowników zdalnych (18)
   Już nawet 1/3 pracowników może wykonywać obowiązki zdalnie. Praca w warunkach domowych jest szczególnie niebezpieczna dla kręgosłupa, ale może też prowadzić do innych przewlekłych schorzeń, jeśli wcześnie nie zareagujemy. Problem zauważyli już pracodawcy. W wielu firmach wprowadzono wewnętrzne kampanie informacyjne, a także zmiany w badaniach profilaktycznych przeciwdziałających najważniejszym problemom. Pamiętaj zatem, żeby na bieżąco informować pracowników o zasadach bezpiecznej pracy zdalnej.
  • Termin wykonania nakazu inspektora pracy można negocjować (19)
   Ujawnienie przez inspektora pracy nieprawidłowości z zakresu bhp powoduje, że należy spodziewać się nakazu, czyli decyzji administracyjnej. W większości przypadków decyzje takie mają charakter terminowy, a sam termin wyznaczany jest przez inspektora. Nie zawsze jego dotrzymanie jest jednak możliwe. Warto więc przekonać inspektora o potrzebie jego wydłużenia – nawet w sytuacji gdy formalnie została już wydana decyzja.
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Jakie szkolenie dla handlowca, który nabył uprawnienia do obsługi wózka widłowego (20)
 • Wypadki przy pracy
  • Problematyczne wyznaczenie początku i końca drogi do pracy lub z pracy (21)
   Do zakwalifikowania zdarzenia wypadkowego za wypadek w drodze do pracy lub z pracy konieczne jest dokładne wyznaczenie początku i końca drogi do pracy lub z pracy. W doktrynie wyrażane jest utrwalone stanowisko, że droga do pracy lub z pracy zaczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika drzwi domu (mieszkania), w którym mieszka, lub bramy zakładu pracy, i kończy się również odpowiednio na granicy terenu znajdującego się we władaniu zakładu pracy albo progu domu (mieszkania) w miejscu zamieszkania pracownika. Ale to zagadnienie jest dużo bardziej złożone w orzecznictwie.
 • Instrukcje BHP
  • Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót ziemnych (23)
 • COVID-19 a BHP
  • Informacja o kwarantannie lub izolacji domowej na PUE ZUS – instrukcja dla ubezpieczonego (24)
   EWP, czyli system informatyczny Centrum e-Zdrowia, to system, z którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyskuje informacje o nałożonej kwarantannie lub izolacji i umieszcza je na Platformie Usług Elektronicznych. Widzi je zarówno ubezpieczony, jak i jego pracodawcy, czyli płatnik składek. Informacje pojawiają się w nowej zakładce (kwarantanna/izolacja domowa) w panelu płatnika lub ubezpieczonego.

Aktualności BHP - cały wykaz