Aktualności BHP 2021/173 (03)

 • Temat numeru
  • Bezpieczna praca pracowników tymczasowych
   Możliwość korzystania z pracowników agencji pracy tymczasowej jest bardzo elastycznym rozwiązaniem rekomendowanym w czasie epidemii COVID-19. Ale nie można zapominać, że pracownicy tymczasowi mają prawo do bezpiecznych warunków pracy. Jaki jest jednak prawidłowy rozdział obowiązków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem? Niestety przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na wszystkie pytania w tym zakresie. W artykule rozwiewamy najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z zatrudnieniem tymczasowym.
 • Artykuły
  • Dobre praktyki bhp: rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracowników w dobie pandemii
   Trudno uznać, że epidemia koronawirusa przyniosła coś dobrego. Ale stan epidemii przyczynił się zdecydowanie do wzrostu kreatywności w zakresie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracowników. Są firmy, które już teraz organizują dla personelu punkty szczepień, by – gdy tylko będzie to możliwe – zaszczepić pracowników. Są także przykłady praktyk, które pokazują, że nawet w czasie koronawirusa można pracować bezpiecznie. Przedstawiamy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracowników w różnych zakładach pracy.
  • Skierowanie na badania okresowe pracowników w czasie COVID-19 – poznaj najnowsze stanowisko resortu pracy
   Przepisy tarczy antykryzysowej zawiesiły na czas epidemii obowiązki związane z wykonaniem pracowniczych badań okresowych. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach profilaktycznych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Natomiast po odwołaniu tych stanów pracodawca i pracownik mają obowiązek niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego staniu. Wielu pracodawców ma jednak wątpliwości, czy obecnie, w czasie epidemii koronawirusa, trzeba wystawiać pracownikom skierowania na badania okresowe.
  • Do jakiej grupy szkoleniowej zaliczyć automatyka
   Czy pracownik na stanowisku automatyka musi przejść szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych, czy inżynieryjno-technicznych? Do zakresu zadań pracownika należy m.in. bieżąca konserwacja maszyn, nadzorowanie ciągłości pracy linii produkcyjnych, prace naprawcze, serwisowe i remontowe z zakresu automatyki przemysłowej, zarządzanie dokumentacją techniczną, zapewnienie ciągłości produkcji, kontrola i opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki, przeprowadzanie modernizacji s terowania maszyn.
  • Czy można obniżyć wysokość pomieszczenia stałej pracy, w którym przechowujemy etanol
   Czy pomieszczenie stałej pracy może mieć wysokość 2,5 m, jeżeli używany jest w nim etanol 99,8%? Badania nie wykazały przekroczeń NDS. Czy mimo wyników badań wysokość powinna wynosić 3,3 m?
  • Ile osób może pracować jednocześnie na rusztowaniu?
   Jaka jest wymagana dokumentacja dla budowanego rusztowania i prowadzenia na nim prac?
  • Jak zakwalifikować wypadek właściciela firmy?
   Pracodawca otrzymał telefon od kierowcy, że w jego samochodzie uległ awarii układ pneumatyczny. Pracodawca (właściciel firmy) wyszedł z domu i udał się w kierunku magazynu, aby wydać niezbędną część. W momencie otwierania drzwi od magazynu poślizgnął się, upadł na ziemię i złamał kość strzałkową. Czy był to wypadek w pracy, czy wypadek w drodze do pracy? Dom, baza samochodowa, magazyn znajdują się na tej samej posesji.
  • Analiza wypadku – ciężki wypadek przy pracach transportowych
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie rewitalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego w czasie transportowania szpuli, czyli bębna z kablem energetycznym. Jakie były przyczyny wypadku przy pracy po analizuje dokumentacji powypadkowej sporządzonej przez zespół powypadkowy? Co stwierdził inspektor pracy, który badał wypadek?
  • Założenia i dokumentacja dotycząca modernizacji i rozwoju zakładu pracy jako zadanie służby bhp
   Do zadań służby bhp należy między innymi udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględ758-nienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji. Przepis rozporządzenia w sprawie służby bhp, który wskazuje na to zadanie, nie jest precyzyjny. Może pojawić się problem, gdy realizacja omawianego zadania służby bhp zostanie uwzględniona w zakresie kontroli inspektora pracy – na szczęście będzie to wtedy problem dla pracodawcy i kontrolującego.
  • Brak własnej odzieży i obuwia roboczego a prawo powstrzymania się od pracy
   W szczególnych przypadkach rolą, a właściwie obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego. Dopuszczalną opcją jest używanie przez pracowników obuwia oraz odzieży własnej, która spełnia wymagania bhp w zamian za wypłacany przez pracodawcę ekwiwalent. Co w przypadku gdy pracownik nie stawi się do pracy z ustalonym własnym wyposażeniem? Czy wówczas pracodawca będzie miał prawo dopuścić go do pracy? A może pracownik będzie miał prawo wstrzymać się z realizacją obowiązków pracowniczych?
  • Kiedy pracownik zdalny pije w pracy
   Okres pandemii nie zmniejszył problemów pracodawców z pracownikami na etacie, którzy przychodzą do pracy pod wpływem alkoholu. Do wątpliwości istniejących już wcześniej, dotyczących legalności prewencyjnego badania trzeźwości pracowników, dołożył kolejne – tym razem związane ze stwierdzeniem wykonywania pracy po spożyciu alkoholu przez osoby, którym zlecono pracę zdalną. Czy pijanego pracownika można zwolnić także wtedy, gdy pracował zdalnie?
  • Kiedy pracodawca może prowadzić szkolenie wstępne
   Właściciel firmy zatrudniającej do 10 pracowników ma ważne szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Ponieważ jest w jego firmie duża rotacja pracowników, chciałby samodzielnie prowadzić szkolenie wstępne – instruktaż ogólny i stanowiskowy. Czy samo szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest wystarczające, by mógł robić to zgodnie z prawem? Czy powinien dodatkowo odbyć np. szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego lub jakieś inne wymagane prawnie?
  • Spadła liczba zarejestrowanych umów o dzieło
   Obowiązująca od stycznia tego roku konieczność zgłaszania i rejestrowania umów o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doprowadziła do tego, że w pierwszym tygodniu br. zgłoszono zaledwie 15% takich umów, w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku. W całym styczniu 2021 r. spadek był na poziomie blisko 30%. Czy w praktyce umowy o dzieło zostały już zastąpione rozliczaniem „pod stołem”?
  • Nowy sposób przeprowadzania kontroli przez inspektora pracy
   Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia nowe formy działań kontrolnych. Inspektorzy pracy będą prowadzić kontrole zdalne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jak poinformował zastępca Głównego Inspektora Pracy, kontrole nie mogą czekać, bo inspektorzy otrzymują coraz więcej sygnałów o naruszeniach przepisów w zakresie prawnej ochrony pracy. Jak w praktyce będzie przebiegać taka kontrola?

Aktualności BHP - cały wykaz