Aktualności BHP 2010/09

 • Nowy wzór świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (2)
 • Higiena pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku oraz smoły pogazowej przy produkcji (2)
 • Oznakowanie miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje bądź preparaty niebezpieczne (2)
 • Nowe regulacje prawne dotyczące materiałów niebezpiecznych pożarowo i ewakuacji (4)
 • Wybór programu do obsługi bhp w firmie (6-7)
 • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp (8)
 • Szkodliwe działanie czynników rakotwórczych i mutagennych (9)
 • Problem drgań mechanicznych (10)
 • Ograniczanie hałasu (11)
 • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe (12)

W dodatku do numeru

 • Wypadki przy pracy
  • Jak wykorzystać w firmie dane o kosztach wypadków przy pracy? (2)
 • Warunki pracy
  • Wymagania dotyczące temperatury, wilgotności i oświetlenia w serwerowni (2)
  • Kwalifikacja monitora ekranowego ochroniarza (3)
  • Skuteczne zapobieganie upadkom z wysokości (3)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Stres w pracy - działania profilaktyczne po przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego (4)
  • Ryzyko zawodowe a wydatek energetyczny (4)
 • Szkolenie bhp
  • Jak wybrać firmę do przeprowadzenia szkolenia bhp?
 • Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
  • Dodatkowe wynagrodzenie dla społecznego inspektora pracy (5)
  • Program szkolenia pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji (6)
 • Dokumentacja bhp
  • Lista kontrolna zagrożeń do oceny ryzyka zawodowego w kopalni surowców mineralnych (7-8)