Aktualności BHP 2011/04

 • Nowe zestawienie Polskich Norm dotyczących warunków technicznych budynków i ich usytuowania (2)
 • Nowe przepisy dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2)
 • Zmiany w zakresie wypadków przy pracy (2)
 • Bezpieczeństwo pracy pracowników hipermarketów (3)
 • Bhp przy pracach ziemnych (4)
 • Szczególna sprawność psychofizyczna w pracy (5)
 • Podstawowe prawa pracowników - powstrzymywanie się od wykonywania pracy i oddalenie się z jej miejsca (6-7)
 • Zasady przyznawania środków higieny osobistej (8)
 • Porażenie prądem elektrycznym - pierwsza pomoc (9)
 • Odzież ostrzegawcza (10)
 • Wypadki przy pracach na wysokości (11)
 • Bhp w biurze (12)

W dodatku do numeru

 • Warunki pracy
  • Prawidłowe wyposażenie ślusarni (2)
 • Pierwsza pomoc
  • Krwiak mózgu i uraz kręgosłupa szyjnego (3)
  • Stłuczenia serca i płuc (3)
  • Stłuczenia narządów trzewnych (3)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika punktu skupu złomu (4)
 • Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
  • Obowiązki i uprawnienia podmiotu kontrolowanego przez Państwową Inspekcję Pracy (5)
  • Znaki, barwy i sygnały bezpieczeństwa - obowiązki pracodawcy (5-6)
  • Obowiązki ratownika medycznego (6)
 • Dokumentacja bhp
  • Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy (7-8)