• Temat numeru: Nowe przepisy dotyczące emisji
  Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw zmierza do wprowadzenia instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną i porządkuje przepisy regulujące działalność prowadzoną na podstawie Prawa geologicznego i górniczego. Większość jej przepisów weszła w życie 28 października 2023 r.
 • Zmiany prawne
  • Aktualizacja stawek opłaty produktowej
   Do końca 2024 roku ma zostać wydane rozporządzenie w sprawie opłaty produktowej dla poszczególnych rodzajów opakowań.
  • Kolejne odpady objęte systemem SENT
   Zmiana rozporządzenia wprowadza modyfikacje przepisów związanych z odpadami w systemie SENT. W jakim zakresie?
  • Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry
   Przewidziane w ustawie zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia działań mających na celu rewitalizację rzeki Odry w związku z katastrofą ekologiczną, jaka miała miejsce w 2022 roku. Większość przepisów tej ustawy weszło w życie 7 października 2023 r.
  • Przepisy, które wejdą w życie w 2024 roku
   W przyszłym roku wejdą w życie przepisy, które zostały już uchwalone, ale termin ich wejścia w życie został odroczony.
  • Co sprawdzi WIOŚ w trakcie zmiany zezwolenia
   Pytanie: Firma dokonuje zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów, żeby dostosować decyzję do obowiązujących przepisów prawnych. Czy WIOŚ w przypadku procedowania takiego wniosku może pytać np. o kwestie emisyjne i uzależniać wydanie opinii od zgodności innych aspektów z obszaru ochrony środowiska?
  • Jak wyznaczyć emisję substancji do powietrza
   Pytanie: W procesie technologicznym obróbki skrawaniem na automatach tokarskich używamy oleju do chłodzenia i smarowania. Jak obliczyć emisję LZO z tych procesów? Czy w ogóle powinno się brać te procesy pod uwagę przy wyliczaniu emisji do KOBiZE i opłatach za korzystanie ze środowiska?
  • Rozliczanie jednostek handlu w zakresie toreb z tworzywa sztucznego
   Pytanie: W jaki sposób jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, powinny rozliczać te obowiązki?
  • Ewidencja baterii i klasyfikacja odpadów
   Pytanie: Jesteśmy wpisani do Bazy danych o odpadach (BDO) jako wytwórcy odpadów. Chcemy oddać zużyte akumulatory do punktu, który przyjmuje tego rodzaju odpady. Jak należy to zewidencjonować w BDO? Dodatkowo po likwidacji stanowisk pracy zostały nam odpady "szyby pleksi" z tworzywa sztucznego - pod jakim kodem powinniśmy je zaklasyfikować?
  • Pomiary ciągłe substancji lub energii wprowadzonej do środowiska
   Informacje dotyczące pomiarów emisji do środowiska zawarte są przede wszystkim w rozporządzeniu w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (dalej: rozporządzenie).
  • Możliwość przeniesienia decyzji środowiskowych
   Firmy często decydują się na dzierżawę hal produkcyjnych. Czy jeżeli mają aktualne pozwolenia środowiskowe, to w związku z dzierżawą powierzchni muszą uzyskać kolejne dla nowej lokalizacji? Tego dowiesz się z artykułu.
  • Kwestie aktualizacji danych w KOBiZE
   Zdarza się, że podmioty aktualizują decyzje na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji. Czy taka sytuacja wymaga aktualizacji danych w KOBiZE?
  • Jakich dokumentów może wymagać przekazujący odpady
   Firmy często zastanawiają się, jakich dokumentów powinny wymagać od firm przejmujących i transportujących odpady, w celu weryfikacji, czy działają one legalnie. Jest to szczególnie istotne, by w przypadku ewentualnej kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska i innych instytucji nie można było nic przekazującemu odpady zarzucić.
  • Zmiana ilości odpadów w zezwoleniu na zbieranie
   Zdarza się, że podmiot, który ma już zezwolenie na zbieranie odpadów, chce uzyskać nową decyzję w tym zakresie, ale dla innego rodzaju odpadów lub ich większej ilości. Czy w przypadku składania drugiego wniosku musi wygasić pierwszą decyzję i zsumować odpady? Czy na jednym terenie mogą obowiązywać dwie osobne decyzje?
  • Wymagania dotyczące niebezpiecznych substancji w sprzęcie
   Przepisy wymagają ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej: SEE). Dowiedz się, kogo te przepisy dotyczą i z czym wiąże się konieczność ich stosowania.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz