• Temat numeru: Opłata za korzystanie ze środowiska w pigułce
  Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest zobowiązana naliczać i wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska. Obowiązek ten pojawia się z momentem zarejestrowania na firmę chociażby jednego pojazdu służbowego.
 • Opłata środowiskowa i wykaz informacji za 2023 rok
  • Kiedy opłaty środowiskowe są obowiązkowe
   Bardzo często przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze nie zdają sobie sprawy z ciążących na nich obowiązków związanych z opłatami środowiskowymi. Kiedy takie obowiązki występują?
  • Proces uiszczania opłat środowiskowych w skrócie
   W celu poprawnego zrealizowania obowiązku związanego z opłatami środowiskowymi należy się do niego odpowiednio wcześnie i sumiennie przygotować. W jaki sposób? Jak wygląda cały proces uiszczania takich opłat?
  • Skąd pozyskać wskaźniki emisji zanieczyszczeń
   Istnieje wiele źródeł, z których można korzystać przy wyliczaniu wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jakich?
  • Gdzie znajdziesz jednostkowe stawki opłat na 2023 rok
   Wysokość jednostkowych stawek opłat na 2023 rok została określona w stosownym obwieszczeniu.
  • W jaki sposób prawidłowo klasyfikować substancje
   Przy wyznaczaniu wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza bardzo ważne jest właściwe zaklasyfikowanie danej substancji do odpowiedniej grupy opłatowej. W tym celu trzeba mieć wiedzę chemiczną albo posiłkować się różnymi dostępnymi metodami identyfikacji danej substancji.
  • Przykłady naliczania opłat środowiskowych – środki do dezynfekcji
   Nie istnieje jeden poprawny sposób na wyliczanie opłat środowiskowych. Każda metoda jest dobra, jeżeli cechuje się logiką i możliwością wyjaśnienia drogi obliczeń organowi kontrolującemu.
  • Jak wyliczyć opłatę za emisję z klimatyzacji
   W ramach wyliczania emisji z klimatyzacji przyjmuje się, że jeżeli czynnik chłodniczy należy w urządzeniu uzupełnić, oznacza to, że tyle czynnika, ile zostało „dobite”, ulotniło się do powietrza.
  • Emisja ze stacji ładowania wózków widłowych
   Podmioty zobowiązane do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska bardzo często w ogóle nawet nie wiedzą, że ze stacji ładowania akumulatorowych wózków widłowych wydziela się siarkowodór, który również należy ujmować w obliczeniach emisji gazów i pyłów do środowiska w rocznych sprawozdaniach. Jak to zrobić?
  • W jaki sposób określić opłaty za emisję ze środków transportu
   Ustalając emisję do powietrza ze środków transportu, wielu przedsiębiorców myśli, że ilość zakupionego paliwa na fakturze jest tożsama z wielkością emisji zanieczyszczeń do powietrza. To jednak błędne myślenie!
  • Przekazywanie informacji o korzystaniu ze środowiska
   Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska należy przedłożyć do 31 marca każdego roku za rok poprzedni. Aktualnie termin ten upłynie 31 marca 2024 r. za rok 2023.
  • Raport do KOBiZE i jego powiązanie z opłatami środowiskowymi
   Zgodnie z art. 285 ustawy POŚ opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, czyli w raporcie do KOBiZE. Ten obowiązek wszedł w życie 1 stycznia 2020 r.
  • Sprawdź, jakie kary grożą Ci za nieprawidłowości
   Jakie kary grożą podmiotom za nieprawidłowości w zakresie opłat środowiskowych i raportu do KOBiZE? O tym w artykule.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz