Atest - ochrona pracy 2015/09

  • Teksty-preteksty (2)
  • Co gryzie inspektora pracy? (3)
 • Przepisy i Normy
  • O potrzebie aktualizacji rozporządzenia (część 1) (4)
   Od dawna mówi się, że trzeba byłoby znowelizować rozporządzenie MPiPS w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Autor, zajmujący się ergonomią naukowo i praktycznie, zbadał wnikliwie obciążenia na współczesnych stanowiskach komputerowych i porównał je z wymaganiami rozporządzenia. Wykonał zadanie badawcze polegające m.in. na opracowaniu propozycji zmian we wspomnianym rozporządzeniu, mających na celu dostosowanie tego aktu prawnego do obecnego stanu wiedzy i rozwiązań technicznych. W cyklu artykułów dla ATESTU opisuje wyniki swojej pracy.
  • Na bieżąco... (12)
  • Uprawnienia decyzyjne inspektora pracy (13)
  • Sporządzanie protokołu wypadkowego (część 10) (32)
  • Walec wibracyjny tandemowy (36)
  • Zakaz konkurencji (59)
  • Maszyny spożywcze - wykaz norm (60)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (63)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • A+A rosną w siłę (8)
   Odbywające się w cyklu dwuletnim targi A+A cieszą się rosnącym zainteresowaniem polskich firm. Obok grona stałych wystawców, mamy zawsze grupę nowych firm, które stawiają pierwsze kroki na A+A. Obecnie do udziału w imprezie targowej zgłoszonych jest 29 firm z Polski, z czego 25 otrzymało powierzchnię. Niestety spóźnialscy trafiają na długą listę rezerwową. W tym roku polskie firmy otrzymały 721 m2 powierzchni wystawienniczej, co w porównaniu z rokiem 2013 stanowi wzrost o 30%, zaś z edycją 2011 aż o 70%.
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Piotr Kozak (17)
  • Oddział PIP w Krośnie (42)
  • Wieże wodne (46)
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych (18)
   Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych cieszy się największą popularnością wśród wszystkich dostępnych rodzajów przewozu. Przewóz ten jest realizowany: w sztukach przesyłki, w cysternach i luzem - jako przewóz nieopakowanych materiałów stałych lub przedmiotów. Bez względu na to, z jakim sposobem przewozu mamy do czynienia, należy spełnić szereg wymagań zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym Umową ADR.
  • Mechanik samochodowy, konserwator. Część 8: Czynniki biologiczne - karta oceny ryzyka (64)
 • ABC BHP
  • E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP. Organizacja pracy, cz. 1 (24)
 • Informacje
  • Nowa rada (16)
  • Nowy zarząd w Olsztynie (29)
  • Spotkanie w Makowie Mazowieckim (40)
  • Filmy na szkolenia (50)
  • Głosy z Polski (53)
  • Z prasy fachowej (55)
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
 • Wypadki i Awarie
  • Zła organizacja pracy (48)
   Opisany wypadek przy pracy wydarzył się w trakcie generalnego remontu ponad stuletniego budynku. Zakres prac remontowych obejmował m.in. wymianę stropów, których konstrukcję stanowiły drewniane legary, na stropy o konstrukcji stalowej, gdzie głównym elementem konstrukcyjnym (żebrami nośnymi) są obecnie belki stalowe, tzw. dwuteowniki, a wypełnieniem prefabrykowane elementy żelbetowe, tzw. WPS (wrocławska płyta stropowa).
 • Edukacja
  • Angielski dla behapowców (l. 69) (54)
  • Technik bhp (56)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowy (58)
 • Stałe rubryki
  • Wydarzenia (7)
  • Technika na co dzień (10)
  • Listy (30)
   Nikt nie sprawdza kwalifikacji behapowców
  • BHP w Sieci (52)