AURA Ochrona Środowiska 2015/05


 • Wyrok Trybunału z 4 marca 2015 r. w sprawie odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska tych, którzy się do zanieczyszczenia nie przyczynili, C-534/13
  Przez około 20 lat dwie włoskie spółki prowadziły w Toskanii działalność, polegającą na produkcji środków owadobójczych i chwastobójczych. Teren, na którym spółki działały, został poważnie skażony substancjami chemicznymi. Wprawdzie w połowie lat 90 skażony teren częściowo oczyszczono, jednak okazało się to niewystarczające, co z kolei spowodowało przeznaczenie tej nieruchomości do rekultywacji. Kilka lat później właścicielami części terenu stały podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w zupełnie innej dziedzinie niż ta, która spowodowała zanieczyszczenia...
 • Słońce grzeje mocno na taryfy gwarantowane w Kanadzie
  Tak pisał Andrzej Wesołowski w styczniu 2011 roku. W kwietniowym numerze AURY br. przytoczono kilka fragmentów jego artykułu o zachętach, stosowanych w kanadzie dla inwestorów instalujących urządzenie fotowoltaiczne....
 • Szkliwo w żużlach po hutnictwie żelaza i stali z dawnej Huty Kościuszko
  Chociaż większość hut na Górnym Śląsku już zamknięto lub ich działalność znacznie ograniczono, istnienie odpadów, które latami gromadzono na zwałowiskach, jest nadal problemem. Obecne prace przy ich likwidacji mają na celu odzyskanie zajmowanego przez nie terenu albo ich zabezpieczenie i wkomponowanie w krajobraz. Opady hutnicze, a zwłaszcza żużle po produkcji żelaza i stali, próbuje się wykorzystać do produkcji kruszyw, jako dodatek do zaprawy cementowej lub betonu, odzyskiwać z nich metale. Autorka przedstawia problem na przykładzie zwałowisk po dawnej Hucie Kościuszko w Chorzowie. Górny Śląsk z uwagi na liczne złoża rud  metali już od średniowiecza był obszarem intensywnej ich eksploatacji i przeróbki...
 • Pisaliśmy o tym... 1981
  Temat artykułu Władysława Fejkiela: konflikt człowieka ze środowiskiem przyczyną chorób (nr 6/1981): Na te miejsko-przemysłowe skupiska ludzkie, oddzielone od czystego, słonecznego nieba dymną pokrywą, izolowaną jednocześnie od ziemi brukiem, cementem czy asfaltem, nieustannie zieją dymem i gazem kominy fabryczne. Pyły i gazy oddziałują drażniąco na skórę i błony śluzowe oraz na spojówki. Z kolei proces drażnienia i trucie przechodzi na drogi oddechowe i płuca oraz na cały organizm. U bardziej narażonych powoduje w płucach schorzenia pykniczne, które polegają na destrukcji tkanki płucnej i następowej proliferacji tkanki łącznej. Zmniejsza się przez to powierzchnia oddechowa i występuje niedotlenienie tkanek. Wtórnie wytwarzają się ciężkie zmiany w układzie krążenia pod postacią tzw. serca płucnego. Szczególnie szkodliwe zmiany w płucach polegają na odczynie kolagenowym...
 • Rośliny i ich sprzymierzeńcy
  Rośliny, tak jak wszystkie inne organizmy, są elementem złożonego ekosystemu i ich istnienie jest uwarunkowane współpracą z innymi formami życia. Nie zdobyłyby one lądu i dzisiaj większość z nich nie mogłaby na nim funkcjonować, gdyby nie symbioza z grzybami i bakteriami. W lutowym numerze AURY pisząc o tym, że żyjemy w świecie zależności, zwrócono uwagę, że rośliny dla prawidłowego rozwoju potrzebują nie tylko światła słonecznego, dwutlenku węgla, soli mineralnych i wody, ale również wielu gatunków bakterii, grzybów, zwierząt i innych roślin. Rośliny są bowiem elementem złożonego ekosystemu i ich życie zależy od współpracy z innymi formami życia....
 • Mikroflora ustroju człowieka
  Organizm człowieka jest dobrym środowiskiem dla rozwoju wielu mikroorganizmów. spełniają one wiele pożytecznych funkcji, a zaburzenia w ich funkcjonowaniu mogą prowadzić do sytuacji groźnych dla zdrowia nosiciela. Ich liczbę szacuje się na 100 tysięcy miliardów. Autorki omawiają ich występowanie i skutki ich obecności w poszczególnych partiach organizmu ludzkiego. Organizm człowieka stanowi stosunkowo dobre środowisko do rozwoju wielu mikroorganizmów. Mikroby spełniają wiele pożytecznych funkcji, a zaburzenia w działaniu naszej flory bakteryjnej mogą prowadzić do pojawienia się drobnoustrojów chorobotwórczych, groźnych dla zdrowia, a nawet życia. Liczbę komórek bakteryjnych, które zamieszkują powierzchnię ciała, szacuje się na 100 tysięcy miliardów, z czego około tysiąca gatunków traktuje je jako miejsce naturalnego bytowania. Na obecność drobnoustrojów ma wpływ nasz styl życia, stan zdrowia, sposób odżywiania, wiek czy miejsce zamieszkania, nałogi. Ciało człowieka jest siedliskiem różnorodnej mikroflory, charakterystycznej dla danego miejsca, na którą składają się gatunki autochtoniczne i allochtoniczne. Mikroflora autochtoniczna chroni przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów. Natomiast mikroflora allochtoniczna dostaje sią z otoczenia i rywalizuje o zasiedlanie miejsc na skórze i błonach śluzowych...
 • Kulturowe podstawy oraz motywy ochrony przyrody w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
  Artykuł koncentruje się na kulturowych aspektach i powodach ochrony przyrody postrzeganej jako ochrona życia w jego całym bogactwie i dynamizmie oraz w jego wszystkich formach i wymiarach. Stosując takie podejście do ochrony przyrody, artykuł odwołuje się do refleksji płynących z takich działań jak ekoetyka, ekoestetyka i ekoteologia, a także szeroko rozumianej wiedzy na temat ludzkiego życia i przyrody w ich całej rozciągłości. Jednocześnie autor akcentuje kulturowy charakter zjawiska życia opartego na bliskich relacjach pomiędzy samym życiem a środowiskiem.
 • Jan Gwalbert Pawlikowski. Humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki
  Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939) był pionierem ruchu ochrony przyrody w Polsce oraz speleologii tatrzańskiej, działaczem endecji, taternikiem (pierwszy zdobywca Mnicha nad Morskim Okiem), społecznikiem, ekonomistą, prawnikiem, badaczem twórczości Juliusza Słowackiego, aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, założycielem i pierwszym redaktorem "Wierchów"...
 • Wiadomości z Internetu
  Odpady rolnicze źródłem biopaliw; Na Uniwersytecie Anglii Wschodniej trwają prace, które mogą doprowadzić do utworzenia samochodów zasilanych trawą; Nowa analiza wskazuje pięć gatunków drożdży, które pomogą przetworzyć odpady zbożowe na paliwo
 • Jubileuszowy rok 2015 stowarzyszeń naukowo-technicznych
  Obradująca 2 lutego br. w Warszawie Rada Krajowa, najwyższa władza Naczelnej Organizacji Technicznej, tworzącej dziś federację 39 stowarzyszeń  naukowo-technicznych, podjęła uchwałę o ustanowieniu 2015 r. - Rokiem Jubileuszowym.