Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2018/07

 • Uwarunkowania i skala występowania katastrofogennych zagrożeń naturalnych w polskim górnictwie węgla kamiennego
  Polskie górnictwo węgla kamiennego cechuje występowanie wszystkich, typowych dla podziemnej eksploatacji złóż, tzw. katastrofogennych zagrożeń naturalnych. Ich ujawnianie się w wyrobiskach górniczych stanowi jedną z przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, w wyniku których niejednokrotnie dochodzi do wypadków przy pracy. W artykule scharakteryzowano istotne uwarunkowania eksploatacji w kopalniach GZW, które wpływają na intensyfikację katastrofogennych zagrożeń naturalnych. Przedstawiona skala występowania poszczególnych zagrożeń wraz z analizą niebezpiecznych zdarzeń i spowodowanych nimi wypadków śmiertelnych w latach 2000-2017 potwierdza ich znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego.
 • Doświadczenia z utrzymania wyrobisk przyścianowych w warunkach zagrożenia tąpaniami na przykładzie kopalni węgla kamiennego
  W artykule, na przykładzie dwóch ścian w pokładzie 510 wybranej kopalni, omówiono doświadczenia z utrzymania chodników przyścianowych przed frontem ściany w warunkach zagrożenia tąpaniami. W obu przypadkach wykonanie chodników i pochylni okonturowujących pola ścian napotkało trudności, co wymusiło konieczność częściowego przeprojektowania biegu wyrobisk. Sposób doboru obudowy i jej wzmocnień oraz zastosowana profilaktyka tąpaniowa okazały się właściwe i umożliwiły planowane wybranie tych ścian.
 • Zjawiska osuwiskowe w procesie eksploatacji kopalin spod lustra wody na przykładzie zakładu górniczego „Zastawie IV-2”
  W artykule przedstawiono genezę zdarzenia osuwiskowego w odkrywkowym zakładzie górniczym „Zastawie IV-2”, eksploatującym kruszywa spod lustra wody. Omówiono sposoby zapobiegania osuwiskom w odkrywkowych zakładach górniczych prowadzących eksploatację spod lustra wody urządzeniami pływającymi.
 • Blues jest dobry na wszystko
 • Dom pod Biegunem – rok w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund
 • Oskardem i magią: górnictwo w światach fantasy

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz