Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2020/03

 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć górniczych w Saksonii
  Artykuł opisuje podstawy prawne i postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć górniczych w Saksonii z punktu widzenia Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego.
 • Ślad węglowy organizacji i produktu jako element modelu biznesowego
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zmianami klimatu w odniesieniu do prowadzonej polityki, oczekiwań rynku i konsekwencji, jakie niosą one dla biznesu. Wyjaśniono, jak analizowanie śladu węglowego organizacji i produktu w całym łańcuchu wartości pomaga w redefiniowaniu dotychczasowych modeli biznesowych w celu poszukiwania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono praktyki liderów globalnych rynków i nastawienia polskich przedsiębiorstw do zagadnień klimatycznych. Omówiono ponadto wytyczne KE dotyczące raportowania niefinansowego w odniesieniu do klimatu, a także dobrowolne inicjatywy liderów rynku wykraczające daleko poza wymagania prawne.
 • Od górnictwa miedziowego do budowy metra
  O budowie  warszawskiego metra z Ryszardem Orłowskim rozmawia Klaudiusz Maniak
 • Święci patroni górników w Ameryce Łacińskiej
 • Śląski van Gogh, który tworzył w kuchni
 • Dudnią czołgi, świszczą kukle… Muzeum – Izba Pamięci Kopalni Wujek

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz