Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/08

 • Torkretowanie jako element sztucznej bariery izolacyjnej podziemnego składowiska odpadów (3)
 • Systemy sterowania maszyn górniczych realizujące funkcje bezpieczeństwa (8)
 • Modelowanie klasyfikacji gleb z zastosowaniem zespołu klasyfikatorów w aspekcie prognozowania skutków przekształceń górniczych (15)
 • Możliwości stosowania i kontroli obudowy torkretowej wyrobisk korytarzowych na przykładzie KWK "Ziemowit" (23)
 • Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego (Komunikat) (37)
 • Kronika (39)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (40)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (43)
  • Górnictwo na świecie (44)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (45)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (47)
 • Normalizacja (49)
 • Przegląd aktów normatywnych (50)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Z Zabrza taczkami na Kopiec Grunwaldzki (51)