• Temat numeru
  • Czy wiesz, jak oszacować ryzyko zawodowe pracownika drukarni
   Aby skutecznie zabezpieczyć pracownika poligrafii przed występującymi na tym stanowisku niebezpieczeństwami, najpierw należy zidentyfikować najczęściej występujące na jego stanowisku pracy zagrożenia.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Jak często należy przeprowadzać weryfikację oceny ryzyka zawodowego
   Właściwie udokumentowana ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy to nie tylko spełnienie wymagań przepisów, ale również jeden z ważniejszych sposobów podniesienia świadomości pracowników i osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.
  • W jaki sposób ograniczyć ryzyko zawodowe na stanowisku kasjera
   Na przykładzie stanowiska pracy kasjera w hipermarkecie prezentujemy prawidłowe, a zarazem proste procedury oceny ryzyka zawodowego. Dzięki ich znajomości ocena taka nie powinna nastręczać większych problemów. Tekst zawiera między innymi określenie – przydatnych w praktyce – typowych zagrożeń proponowanych działań naprawczych, ograniczających ryzyko zawodowe na wspomnianym stanowisku pracy.
  • Sprawdź, jak prawidłowo przygotować ocenę ryzyka zawodowego kierownika budowy
   Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierownika budowy, kierownika robót, inżyniera budowy na terenie budowy (pracownik inżynieryjno-techniczny). Materiał opracowano na podstawie metody Risc Score.

BHP w firmie - cały wykaz