Inspektor Pracy 2018/02

 • W Sejmie RP (3)
 • Zasłużony inspektor kończy misję
  Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia, które odbyło się 24 stycznia, Rada Ochrony Pracy wyraziła zgodę na odwołanie Franciszka Grześkowiaka z funkcji okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze w związku z jego przejściem na emeryturę.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Budżet bez zmian
  • Podkarpacie dla biznesu
  • Inspekcja w planach pracy komisji
  • Dla studentów
  • Rekord w "Poznaj swoje prawa w pracy"
  • Podręcznik "W pierwszej pracy"
  • Pożegnanie z pracą
 • Ewidencjonowanie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi (6)
  Ustawodawca, nowelizując z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dokonał zmian w zakresie umów cywilnoprawnych. Nowe regulacje wprowadziły przede wszystkim obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania umów zlecenia i umów o świadczenie usług oraz wypłatę minimalnej stawki godzinowej z realizacji tych umów.
 • Ochrona minimalnej stawki godzinowej (cz. II) (10)
  Sporo wątpliwości budzi możliwość dokonywania potrąceń lub prowadzenia egzekucji z minimalnej stawki godzinowej. Znajomość niuansów prawnych w tym zakresie jest niezbędna przy ocenie, czy osobie uprawnionej naliczono i wypłacono stawkę minimalną w prawidłowej wysokości, z uwzględnieniem możliwych potrąceń, a także wtedy, gdy zachodzi konieczność podjęcie decyzji co do popełnienia wykroczenia. Ocena ta musi uwzględniać m.in. to, czy zapewniono minimalną stawkę godzinową.
 • Pracownik nie może tracić na ryczałcie (15)
  Ustanowienie ryczałtu za nadgodziny nie może zmierzać do pozbawienia pracownika wynagrodzenia za wykonaną pracę. Pracownik, któremu pracodawca zaniżył pensję za pracę ponad wymiar, może skutecznie walczyć o należne wynagrodzenie.
 • Na targach BUDMA 2018 (17)
  Porady prawne i techniczne udzielane przez inspektorów pracy, multimedialne prezentacje poświęcone bezpieczeństwu pracy na budowach, bezpośrednie rozmowy z pracownikami i pracodawcami wyznaczyły obecność Państwowej Inspekcji Pracy na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2018, odbywających się w Poznaniu od 30 stycznia do 2 lutego 2018 r.
 • Zatrudnienie w ramach indywidualnej działalności gospodarczej (20)
  W podmiotach leczniczych można spotkać różne formy zatrudnienia, od zatrudnienia na podstawie stosunku pracy czy umów cywilnoprawnych po zatrudnienie w ramach wykonywanej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej.
 • Instrukcja maszyny - wymagania (cz. II) (24)
  Deklaracja emisji hałasu podaje tylko informacje dotyczące udziału maszyny w wytwarzaniu hałasu w miejscu pracy. Poziom narażenia pracowników nie wynika wprost z deklaracji emisji hałasu producenta, ponieważ o narażenia operatorów decydują również inne czynniki.
 • Z archiwum "Inspektora Pracy"
  • Sądy Pracy. Kronika sądowa (30)
 • Jak sobie radzić z manipulacją w pracy? (32)
  Manipulację można zdefiniować jako wywieranie wpływu na innych poprzez wykorzystywanie ich słabości. W ramach manipulacji jedna osoba jest wykorzystywana przez drugą celem osiągnięcia własnych korzyści.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem a ciężki wypadek przy pracy (36)
  W oddziale jednej z największych ogólnopolskich spółdzielni mleczarskich w kraju miał miejsce wypadek, w wyniku którego doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała. Szczegółowa analiza przyczyn wypadku ujawniła szereg naruszeń organizacyjnych oraz błędów ludzkich.