• W Sejmie RP (3)
  • Główny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie (3)
   Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia 63 tysięcy zatrudnionych oraz wyegzekwowanie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy na kwotę około 77 milionów złotych dla ponad 71 tysięcy pracowników – to przykładowe efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. 2 lipca 2019 r. zapoznała się z nimi na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy.
 • Gala 100-lecia urzędu (5)
 • Konkurs w nowej formule (7)
  w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 10 czerwca 2019 r. uroczyście zainaugurowano konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” w nowej formule. Konkurs, który dotychczas odbywał się na szczeblu wojewódzkim, został rozbudowany o etap ogólnokrajowy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (8)
 • Jubileusz w małopolskim okręgu (13)
 • Jubileuszowa nagroda w Rzeszowie (14)
  W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie 14 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta narada jubileuszowa z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Wygaśnięcie stosunku pracy (15)
  Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego Kodeks pracy oraz przepisy szczególne nie określają w sposób wyczerpujący wszystkich przypadków wygaśnięcia stosunku pracy, co oczywiście nie oznacza, że strony stosunku pracy mogą w sposób dowolny uznać, kiedy dojdzie do wygaśnięcia konkretnego stosunku pracy.
 • Legalność zatrudnienia cudzoziemców (20)
  Powszechność wykonywania pracy przez cudzoziemców powoduje, że niemal każdy inspektor pracy może się spotkać z koniecznością weryfikacji prawidłowości stosowania przez pracodawców przepisów dotyczących legalności ich zatrudniania.
 • Gala 100-lecia urzędu – fotoreportaż (26)
 • Dokumentacja pracownicza ewidencjonowania czasu pracy (28)
  Wśród wielu zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą z dnia 10 stycznia 2018 roku, związanych ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, ustawodawca uregulował również zmiany dotyczące prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w zakresie ewidencjonowania czasu pracy pracowników.
 • Zagrożenia podczas laserowego cięcia metali (32)
  Lasery znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle, np. do cięcia, spawania, napawania, znakowania materiałów, w medycynie, nauce, w wojsku, telekomunikacji. Są powszechnie stosowane w przemyśle komputerowym, filmowym i fonograficznym (drukarki laserowe, odtwarzacze i nagrywarki CD i DVD).
 • Targi Budownictwa Drogowego Autostrada – Polska (35)
  Pod patronatem Głównego Inspektora Pracy w dniach 14-16 maja 2019 r. w Centrum Targowym w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada – Polska.
 • Doceniam wizjonerów – Marek Aleksiejuk, Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku, w rozmowie z „Inspektorem Pracy” (36)
 • Finał konkursu dla młodych rzemieślników – fotorelacja (39)
 • Potrafię słuchać ludzi – rozmowa z Grażyną Nicewicz, kierownikiem Oddziału w Elblągu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie (40)
 • Współpraca ze Strażą Graniczną (45)
 • Uczciwa praca źródłem uprawnień ludzi pracy (część I) (46)
  W roku obchodów setnej rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Pracy, powołanej do ochrony pracy, warto wspomnieć wyjątkowy dla świata pracy dokument będący konstytucją moralną pracy, jaką pozostawił po sobie nasz rodak św. Jan Paweł II – encyklikę Laborem exercens.
 • Na otwarciu wystawy plakatu (49)
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach świętował swój jubileusz (50)
 • Biblioteka (51)
 • Porażenie prądem podczas prac budowlanych (52)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz