• W Sejmie RP: Kontrole i działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Tryb dyscyplinarny. Przesłanki rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (6)
  Jeśli pracodawca decyduje się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, musi zadbać o właściwe uzasadnienie swojej decyzji. Kodeks pracy precyzyjnie ustala, jakie mogą być przyczyny takiej formy rozwiązania umowy.
 • Kto jest uprawniony do reprezentowania firmy? Reprezentacja podmiotu a kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (część 2) (11)
  Różne formy prawne prowadzenia działalności przez podmioty kontrolowane wpływają na odmienne możliwości ich reprezentowania podczas kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Dyrektywy unijne a polskie prawo pracy. Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy (16)
  „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo pracy – najnowsze regulacje” – pod takim tytułem z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy została zorganizowana konferencja, którą honorowym patronatem objęła minister rodziny i polityki społecznej.
 • O bezpieczeństwie na budowach w całej Polsce. Jubileuszowa edycja Tygodnia Bezpieczeństwa pod hasłem „Stop na moc. Uważam, nie narażam” (18)
  Przy pełnym wsparciu i zaangażowaniu Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 15-21 maja już po raz dziesiąty odbył się Tydzień Bezpieczeństwa. Inspektorzy pracy we wszystkich okręgach szkolili, prowadzili warsztaty, propagowali dobre praktyki i kulturę bezpieczeństwa w branży budowlanej. Ta największa w Polsce inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach organizowana jest przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przy wsparciu partnerów instytucjonalnych i branżowych.
 • Praca międzynarodowych organizacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego (25)
  W opracowanych przez Komisję Europejską strategicznych ramach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027 określono najważniejsze priorytety i działania, których celem jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 • Pod szczególną ochroną. Ochrona działaczy związkowych przed jednostronną zmianą warunków pracy lub płacy (29)
  Realizacja zadań związku zawodowego i wykazywanie aktywności na rzecz pracowników niejednokrotnie wymaga konfrontacji działaczy związkowych z pracodawcą, co może stanowić czynnik negatywnie wpływający na przebieg ich zatrudnienia. Zapewnienie osobom reprezentującym organizacje związkowe w kontakcie z pracodawcą szczególnej ochrony stosunku pracy wydaje się więc uzasadnione oraz korzystne dla interesów ogółu pracowników.
 • Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę bhp (32)
  18 maja 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończył nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. W tym roku ZUS odnotował rekordową liczbę 5169 wniosków. O jakie dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy? Kto i ile dofinansowania może otrzymać? Ile środków ZUS przeznaczył na ten cel?

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment