Lekarz Medycyny Pracy 2021/02

 •  Aktualności
  • Co się zmieniło w zasadach wystawiania recept (1)
   Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które reguluje sposób realizacji elektronicznej recepty transgranicznej wystawionej w innym państwie członkowskim. Przy okazji prac nad rozporządzeniem odświeżono również dotychczasowe zasady wystawiania i realizacji recept krajowych.
 • Poradnia medycyny pracy
  • O czym trzeba pamiętać, gdy rozpoznałeś zmiany śródmiąższowe w płucach podczas badań profilaktycznych (3)
   Stwierdzenie zmian śródmiąższowych w płucach podczas badania profilaktycznego powinno zaalarmować lekarza medycyny pracy i skłonić go do podjęcia odpowiedniego działania, zwłaszcza gdy zatrudnienie pacjenta związane jest z narażeniem mogącym być potencjalnym czynnikiem etiologicznym ich wystąpienia. Jak postępować w takich przypadkach?
  • Czy lekarz medycyny pracy może zaproponować aktualizację oceny ryzyka o wirusy SARS-CoV-2 (6)
   Pracodawca zwrócił się do lekarza medycyny pracy sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami z pytaniem, czy wystarczy, że w ocenie ryzyka wpisano czynniki biologiczne, kontakt z osobami trzecimi, zagrzybienie pomieszczeń i urządzeń klimatyzacyjnych, przeziębienia i alergie. Czy należy dopisać COVID-19?
  • Jaką rolę ma lekarz medycyny pracy w zakresie konsultacji dotyczących organizacji pracy zdalnej (7)
   Pracodawca może konsultować z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami kwestie związane z bezpieczeństwem i organizacją pracy w warunkach zdalnych w celu przeciwdziałania COVID-19. O czym powinieneś wiedzieć?
  • Jakie są najważniejsze zadania lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami (10)
   Lekarz profilaktyk wydający wbrew wynikom badań medycznych orzeczenie z fałszywym rozwiązaniem postąpiłby niezgodnie z etyką lekarską, a także naruszyłby podstawowy kanon, na jakim opiera się stosunek umowny między nim a pracodawcą – wzajemne zaufanie. Sprawdź, jakie są zasady wykonywania służby medycyny pracy.
  • Karta badania profilaktycznego – czy pacjent może ją podpisać elektronicznie (12)
   Od 1 stycznia 2021 r. istnieje obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W jaki sposób uzyskać podpis pacjenta w karcie badania profilaktycznego? Czy może być w formie elektronicznej?
 • Formularze
  • Co ma znaczenie przy wystawianiu orzeczenia lekarskiego osobom ubiegającym się o świadectwo maszynisty (13)
   Jednym z warunków niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych. Na jakich zasadach wydawane jest tego typu orzeczenie?
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz