Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2017/21

 • O tym musisz wiedzieć
  • Od 1 stycznia 2018 r. rodzice zatrudniający nianię poniosą wyższe koszty z tytułu składek
  • Jakie będą zasady rozliczeń składek w ramach jednego konta od 1 stycznia 2018 r.
  • Jak rozliczyć pracę podczas zmiany czasu letniego na zimowy
  • Nowe druki ZUS w sprawie wniosku o emeryturę i rentę
 • Aktualności
  • Więcej stanowisk policyjnych, na których przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie
  • Zmiany w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych
  • Zmiany wprowadzeniu akt osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  • Zasady przyznawania nagrody rocznej kierownikom jednostek nadzorowanych przez Ministra Energii
  • Równoważnik pieniężny w  zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego
  • Organy upoważnione do uznawania kwalifikacji w zakresie zawodów związanych z pożarnictwem i ochroną
  • Zasady rozliczania składek wpłacanych przez płatników do ZUS na indywidualne rachunki składkowe
 • Temat numeru
  • Obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. - odpowiedzi na pytania Czytelników
 • Prawo pracy
  • Czy pracodawca może przekazać bezpośredniemu przełożonemu pracownika jego prywatny numer telefonu oraz adres zamieszkania
  • Jak postępować, gdy pracownik przechodzi na emeryturę - odpowiedzi na pytania z praktyki
 • Wynagrodzenia
  • Jakich rozliczeń podatkowych należy dokonać w związku ze śmiercią zatrudnionego
  • Czy wysłanie pracownika w zagraniczną podróż służbową zwalnia ze stosowania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym za granicą
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak ustalić obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę
  • Jakie dokumenty rozliczeniowe należy składać za pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby
 • Zasiłki
  • Jak prawidłowo ustalać podstawę wymiaru zasiłków - praktyczne problemy
  • Czy pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, jeżeli ojciec dziecka nie pracuje
 • O to pytają kadrowi
  • Jak wypłacić wynagrodzenie byłemu pracownikowi, z którym nie ma żadnego kontaktu
  • Czy przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może być zdarzenie, które nastąpi w przyszłości
  • Czy pracodawca może żądać okazania oryginału aktu urodzenia dziecka
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. i świadczenia od niego zależne