Monitor Prawniczy 2018/19

 • Aktualności
  • Skutki zgody inwestora na zawarcie umowy przez generalnego wykonawcę z podwykonawcą
  • Dopuszczenie stowarzyszenia do udziału w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • Budowa bilbordu reklamowego wymaga pozwolenia
  • Prawo pobytu partnera obywatela Unii
  • Miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę
  • Nieuczciwe praktyki handlowe
 • Artykuły
  • Kompensacja szkody udziałowej – szkody wspólnika uzależnionej od szkody spółki – część II
  • Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego uchwalone na mocy ustawy z 26 stycznia 2018 r.
  • Odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH, gdy spółka była niewypłacalna w chwili objęcia funkcji członka zarządu
  • Status ustrojowy asesora sądowego przed powierzeniem mu czynności sędziego
  • Retroaktywna zmiana statutu spółki akcyjnej
  • Spłata umorzeniowa z agio

Monitor Prawniczy - cały wykaz