Monitor Prawniczy 2020/08

 • Aktualności
  • Legitymacja czynna obligatariusza przy dochodzeniu należności od dłużnika
  • Podstawa orzekania przez sędziego w określonym sądzie
  • Koszty oświetlenia drogi zaplanowanej jako ekspresowa, a oddanej jako droga niższej klasy
  • Pozaodsetkowe koszty kredytu
  • Dopuszczalność pytań prejudycjalnych
  • Pomoc państwa
 • Artykuły
  • OFE, PPK, IKE(+) – zmiany w systemie emerytalnym 2019-2021
  • Przedawnienie roszczeń majątkowych i terminy zawite w okresie po ogłoszeniu stanu epidemii związanej z Covid-19
  • Ugoda sądowa w procesie
  • Przedterminowe warunkowe zwolnienie w kontekście przyjęcia do wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej - rozważania na tle praktyki orzeczniczej
  • Kodeksowy model ograniczenia zbywalności akcji imiennych
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu wobec spółki za naruszenie umowy spółki a wykonywanie poleceń wspólników

Monitor Prawniczy - cały wykaz