Monitor Prawniczy 2017/10

 • Aktualności
  • Zapłata wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • Renta rodzinna
  • Stworzenie sztucznie warunków w celu uzyskania pomocy
  • Adres elektroniczny pełnomocnika w postępowaniu podatkowym
  • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki
  • Zawieszenie postępowania w sprawie podatkowej
  • Ochrona danych osobowych członków zarządu
  • Prawo do publicznego udostępniania utworów
  • Zakres swobody świadczenia usług przez adwokatów
 • Artykuły
  • Faworyzowanie/dyskryminowanie najemców lokali w centrach handlowych przy obliczaniu wysokości opłat wspólnych jako czyn nieuczciwej konkurencji (art. 15 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ZNKU)
  • Ochrona małoletnich a populizm penalny. Uwagi na marginesie prezydenckiego projektu nowelizacji kodeksu karnego oraz finalnego brzmienia ustawy
  • Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji - cz. I
  • Zastrzeżenie pozwanemu prawa powoływania się na ograniczenie odpowiedzialności na podstawie art. 319 KPC a odpowiedzialność za koszty procesu
  • Konstytutywność wpisu zmiany umowy spółki w odniesieniu do jej reprezentacji
  • Obliczanie terminów oznaczonych w umowie za pomocą jednostki czasu mniejszej niż doba