Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/06

  • Potrzeby rewolucji a służba publiczna
 • Studia i opracowania
  • Wpływ zmiany technologicznej na przyszłość pracy. Czy działanie platform internetowych zmieni rozumienie pojęcia zatrudnienia?
  • Prawne aspekty dyskryminacji i równego traktowania - sprawozdanie z konferencji
 • Wykładnia i praktyka
  • Obowiązek pracodawcy wypłaty należności z tytułu podróży służbowych kierowców i zakres swobody jego kształtowania
  • Dyskryminacja pracownika ze względu na wygląd na przykładzie orzecznictwa sądów amerykańskich i polskich regulacji prawnych
  • Podleganie w Polsce ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców w świetle zasady równego traktowania
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą - najnowsze orzecznictwo
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2015 r., II UK 443/14 - opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w niepełnej wysokości
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlop w pierwszej pracy
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (11)
 • Wskaźniki i składki ZUS