Problemy Jakości 2019/06

 • Dojrzałość organizacji w świetle teorii
  Problematyka dojrzałości pojawia się coraz częściej w opracowaniach naukowych oraz w działalności przedsiębiorstw. Jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Powiązana jest z efektywnością, skutecznością, produktywnością, wydajnością i doskonaleniem oraz doskonałością. Waga problemu stała się przyczyną podjęcia badań w obszarze dojrzałości organizacyjnej. Celem artykułu jest wskazanie na istotę dojrzałości oraz dojrzałości organizacyjnej. Metodą badawczą jest krytyczna analiza dostępnej literatury przedmiotu.
 • „So many things have changed in the management area” – wywiad z Gianluca Mule
  16 maja 2019 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja "Najlepsi w Europie. Droga do doskonałości". Została ona zorganizowana przez MPWiK we Wrocławiu oraz Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (partnera EFQM w Polsce). Prezentacje wygłoszone podczas tej konferencji dotyczyły, między innymi: doskonalenia organizacji z wykorzystaniem Modelu Doskonałości, kultury organizacyjnej wspierającej rozwój pracowników, cyfrowej transformacji biznesu, współpracy uczelni wyższych z biznesem i przemysłem.
 • Wybrane aspekty oceny zgodności opakowań stosowanych w lotniczym transporcie biologicznych czynników zakaźnych w sytuacji istnienia różnic uregulowań prawnych w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego
  Transport lotniczy materiałów zakaźnych, stanowiących podklasę 6.2 ogółu materiałów niebezpiecznych, jest związany z bardzo dużym ryzykiem ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska naturalnego. Zagrożenia, jakie dla organizmów żywych stwarzają niebezpieczne bakterie, wirusy, riketsje, chlamydie, toksyny i grzyby, wymuszają stosowanie szczególnych środków ostrożności w ich transporcie. Występujące zagrożenia wymagają więc stosowania specjalnych opakowań w przypadku ich powietrznego transportu.
 • Współczesne uwarunkowania podnoszenia jakości użycia wojsk lądowych w operacji obronnej
  "Mamy ogromnie rozwinięte granice, a w stosunku do nich za mało wojska. Przy tym wszystkim mamy do czynienia w społeczeństwie z tak niskim poziomem myślenia o rzeczach wojska i obrony, że mówiąc do ludzi o tych trudnych zagadnieniach, mówi się jak w próżnię - tak trudne zadania stawiając, nie znajduje się odzewu. Jest to jeszcze jedna dziedzina, w której triumf święci u nas specjalnego rodzaju analfabetyzm. O sprawach strategicznych, sprawach obrony, wojska, ogół nasz nie nauczył się jeszcze myśleć, a nawet słuchać". W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych (analiza, synteza, uogólnienie, porównanie, wnioskowanie, dedukcja i analogia) i empirycznych (obserwacja1, sondaż diagnostyczny) dotyczące miejsca...
 • Z prasy zagranicznej
  Kapitał intelektualny jako czynnik kształtujący trwałą doskonałość biznesową hoteli (Ioannis N. Metaxas, Prodromos D. Chatzoglou, Dimitrios E. Koulouriotis. 2019. "Proposing a new modus operandi for sustainable business excellence: the case of Greek hospitality industry". Total Quality Management & Business Excellence, 30:(5-6), 499-524)Turystyka w Grecji wyprzedziła większość innych sektorów pod względem wpływu na poziom rozwoju gospodarczego oraz stan zatrudnienia.

 Problemy Jakości - cały wykaz