• Know-how zawsze u Twojego boku (6)
 • Temat numeru
  • Klasyfikacja oraz dobór odzieży ochronnej (8)
   Odzież ochronna może uratować pracownikowi zdrowie, a nawet życie. Jednak, aby spełniała swoje zadanie, musi być dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Co należy uwzględnić podczas jej doboru?
 • Przegląd odzieży ochronnej i roboczej (16)
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego operatora maszyny przeładunkowej (20)
   Operator maszyny przeładunkowej do złomu wykonuje swoją pracę głównie z kabiny, która znajduje się 10 metrów nad ziemią. Jakie zagrożenia występują na jego stanowisku pracy?
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych (28)
   Kolej jest popularnym rodzajem transportu towarów, w tym również towarów niebezpiecznych. Jak powinien wyglądać ich przewóz, aby zostały zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa?
  • Hałas jako powszechny czynnik fizyczny w miejscu pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej (34)
   Hałas jest jednym z najbardziej powszechnych czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy. Jakie stanowiska pracy są na niego szczególnie narażone i jak można się przed nim ochronić?
  • Ochrona pracy na budowie (39)
   Jakie elementy mają wpływ na ochronę pracy na budowie? Jakie zadania należy postawić przed osobami zajmującymi się ochroną pracy w budownictwie?
  • Analiza porównawcza ISO 45001 i VCA (46)
   Dla systemu zarządzania BHP stosowane są normy ISO 45001 i VCA. W artykule przedstawiamy podobieństwa i różnice między nimi.
 • Pomiary i detekcja
  • Zabezpieczenie pracy w pojedynkę (55)
   Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy w pojedynkę? W artykule przedstawiamy rozwiązania technologiczne, które zwiększają bezpieczeństwo podczas samodzielnej pracy.
 • Kobiety w BHP
  • BHP to nie tylko przepisy (60)
 • Psychologia
  • Toksyczne środowisko pracy. Jak sobie z nim radzić? – część II (62)
   W drugiej części artykułu poświęconemu toksycznemu środowisku pracy pomagamy rozpoznać toksyczne osoby w miejscu zatrudnienia oraz podajemy przydatne wskazówki, jak zadbać o swoje zdrowie, mimo przebywania w nieprzyjaznym otoczeniu.
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Przykłady ochrony przeciwpożarowej w placówkach oświatowych – część I (67)
   Właściwie funkcjonujący system ochrony przeciwpożarowej w każdym zakładzie pracy jest gwarantem zapobiegania pożarom i innym niebezpiecznym zdarzeniom. W artykule omówiono przebieg ewakuacji na przykładzie postępowania na wypadek pożaru w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie.

PromotorBHP - cały wykaz