• Temat numeru
  • Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi (6)
   Pracownicy, którzy są narażeni na gorące czynniki termiczne, powinni zostać wyposażeni w specjalnie przeznaczoną dla nich odzież. Jaką odzież należy zapewnić poszczególnym grupom zawodowym?
  • Przegląd odzieży ochronnej i roboczej (16)
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego przy przetwórstwie pochodnych mleka (24)
   Pracownik zatrudniony w zakładzie przetwórczym produktów mlecznych musi zwracać szczególną uwagę na higienę pracy. Powinien m.in. stosować odzież roboczą. Jak wygląda ocena ryzyka na jego stanowisku pracy?
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Stan bezpieczeństwa pracy przy realizacji procesu klinczowania blach (32)
   Klinczowanie jest metodą łączenia elementów wykorzystującą odkształcenie materiałów. Jakie zagrożenia występują na stanowisku operatora procesu klinczowania?
  • Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym (40)
   W artykule omówiono program certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym FSM, który jest skierowany do producentów i użytkowników wyrobów, integratorów systemów, a także eksploatujących instalacje procesowe oraz technologiczne.
 • Kobiety w BHP
  • Największe osiągnięcia zawodowe dopiero przede mną (46)
 • Analiza wypadku
  • Ciężki wypadek przy obsłudze maszyny przędzalniczej (50)
   Praca operatora maszyn przędzalniczych wiąże się z wieloma zagrożeniami, w szczególności z możliwością urazu kończyn górnych.
 • Ergonomia
  • Ergonomia w pracy zdalnej (55)
   Z jakimi zmianami wiąże się wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy? Jakie działania podjąć, by praca podczas tzw. home office była ergonomiczna?
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Gaz – przeciwnik palny i wybuchowy (60)
   W przypadku wycieku gazy palne stwarzają ryzyko wybuchowe. W jaki sposób należy gasić pożary z grupy C? Z artykułu dowiesz się: - jakie są rodzaje gazów palnych i gdzie występują, - co zrobić w przypadku pożaru grupy C, - jak zabezpieczyć przechowywany gaz przed wybuchem.
 • Wydarzenia (65)

PromotorBHP - cały wykaz