• Temat numeru
  • Wypadki przy pracy w 2022 roku i I kwartale 2023 roku (8)
   W 2022 r. zgłoszono 66 606 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a 3,2% mniej niż w 2021 r. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 5,10 do 4.66. w I kwartale w 2023 r. zgłoszono 14300 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (w tym 40 osób podczas wykonywania pracy zdalnej), o 28,7% więcej niż w I kwartale 2022 r.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego przy produkcji pieczywa (20)
   Praca przy produkcji pieczywa wiąże się z podrażnieniami oczu, oparzeniami, przeciążeniami układu mięśniowo-szkieletowego i zranieniami pracowników. Jak wygląda ocena ryzyka na tym stanowisku pracy?
 • Analiza wypadku
  • Ciężki wypadek w ubojni drobiu (32)
   Jak doszło do wypadku w zakładzie uboju drobiu i rozbioru mięsa, w wyniku którego pracownik doznał poważnego urazu dłoni? Jakie były przyczyny zdarzenia? Z artykułu dowiesz się: jakie były okoliczności wypadku w ubojni drobiu; jaki był stan techniczny maszyny, przy obsłudze której doszło do wypadku; jakie były przyczyny techniczne, organizacyjne i ludzkie wypadku przy pracy.
  • Jaka jest idealna rękawica do ochrony przed przecięciem i chemikaliami? (38)
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Znakowanie oraz zasady doboru środków ochrony oczu i twarzy według serii norm ISO/DIS 16321 (40)
   Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podczas doboru środków ochrony oczu i twarzy? W artykule przedstawiono nowe wymagania do środków ochrony oczu i t warzy oraz ich znakowania określone w normach międzynarodowych ISO, które w listopadzie 2024 roku zastąpią obowiązujące obecnie normy europejskie. Z artykułu dowiesz się: na co należy zwrócić uwagę podczas doboru środków ochrony oczu i twarzy; jak wybrać środki ochrony oczu i twarzy, niezbędne podczas występowania określonego rodzaju zagrożenia; jak chronić twarz i oczy przed promieniowaniem optycznym.
  • Przegląd środków ochrony oczu i twarzy (50)
 • Prawo
  • Śmierć pracownika w wyniku zawału serca jako wypadek przy pracy (56)
   Czy zawał serca można uznać za wypadek przy pracy? W artykule omówiono przypadek pracownika Służby Ochrony Kolei, który zmarł podczas wykonywania pracy. Z artykułu dowiesz się: w jakich przypadkach zawał serca zaliczany jest do wypadków przy pracy; jakie były okoliczności wystąpienia zawału serca u pracownika Służby Ochrony Kolei; jakie orzeczenie w związku z sytuacją wydał Sąd Apelacyjny w Katowicach.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Niebezpieczny przejazd kolejowy (62)
   Na przejeździe kolejowym doszło do śmiertelnego wypadku. Jakie były przyczyny zdarzenia? Z artykułu dowiesz się: jakie przepisy prawne obowiązują podczas przejazdu przez tory kolejowe; jak doszło do śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym; jakie były przyczyny zdarzenia.
 • Pomiary i detekcja
  • Wykrywanie i pomiar gazów palnych (wybuchowych) w praktyce (68)
   Gazy palne są często wykorzystywane jako paliwo zasilające i czynnik chłodniczy, dodatkowo są efektem ubocznym różnych procesów chemicznych. Jak wykrywać gazy wybuchowe i wykonywać ich pomiar? Z artykułu dowiesz się: czym różni się od siebie temperatura zapłonu i Dolny Punkt Wybuchowości; jak działają różne technologie do wykrywania i pomiaru gazów palnych; jakie są wady sensorów gazów palnych.
 • Psychologia
  • Praca zdalna w perspektywie jednostkowej i organizacyjnej (72)
   W jaki sposób świadczenie pracy zdalnej wpływa na pracowników i pracodawców? Jakie są perspektywy rozwoju tej formy wykonywania pracy? Z artykułu dowiesz się: jak wygląda perspektywa pracowników odnośnie do wykonywania przez nich pracy zdalnej; jakie jest stanowisko pracodawcy odnośnie do pracy zdalnej; jak wyglądają perspektywy aktywności zawodowej i modelu zatrudnienia.
 • Wydarzenia (78)

Promotor BHP - cały wykaz