• Temat numeru
  • Człowiek vs. robot w nowoczesnej fabryce automotive. Jak technologia zmienia oblicze magazynów i transportu w fabrykach automotive? (8)
   Nowe technologie przynoszą ze sobą wiele zmian widocznych w przemyśle samochodowym. Fabryki automotive są doskonałym przykładem tego, jak kształtują one przyszłość linii produkcyjnych w branży motoryzacyjnej. Jak nowoczesne magazyny i środki transportu wpływają na BHP? z artykułu dowiesz się: na czym polega metoda zarządzania Just in Time; jak działają magazyny automatyczne i roboty ACV; jak nowoczesne rozwiązania zastosowane w branży motoryzacyjnej wpływają na bezpieczeństwo pracowników.
 • Ocena ryzyka
  • Ryzyko zawodowe na stanowisku pilarz-drwal. Metoda matrycy ryzyka wg polskiej Normy PN-N-18002:2011 dla niemierzalnych czynników środowiska pracy (12)
   Różnorodność prac wykonywanych przez pilarza-drwala sprawia, że ocena ryzyka zawodowego tego stanowiska jest złożona i musi uwzględniać szereg czynników mających charakter zagrożeń zawodowych. Z artykułu dowiesz się: jaki zakres prac należy do obowiązków pilarza-drwala; jakie szkolenia musi odbyć pracownik na tym stanowisku pracy; z jakimi zagrożeniami spotyka się pilarz-drwal podczas codziennej pracy.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Udział ratownictwa górniczego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego (24)
   Celem artykułu jest prezentacja problematyki związanej z ochroną życia i zdrowia ludności w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, realizowaną przez podmioty ratownicze, zarówno krajowe, jak i zewnętrzne dopuszczone na miejsce zdarzenia, zwłaszcza gdy rozmiary katastrofy przekraczają dostępne siły i środki państwa zadysponowane do poradzenia sobie z jej negatywnymi skutkami. Z artykułu dowiesz się: czym zajmuje się INSARAG; jakie działania podejmuje USAR Poland; kto może przynależeć do Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej.
 • Kobiety w BHP
  • Długofalowe inwestowanie w bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan pracowników przynosi wymierne efekty biznesowe (32)
   Barbara makowska, od kilkunastu lat działająca w branży BHP, trenerka mentalna i umiejętności miękkich, wykładowczyni na studiach podyplomowych oraz założycielka makowkapracuje.pl, zgodziła się porozmawiać o swoim doświadczeniu zawodowym oraz wyzwaniach, z jakimi mierzy się w codziennej pracy.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Komfort użytkowania oraz wybrane właściwości ochronne obuwia chroniącego przed zagrożeniami mechanicznymi (38)
   Obuwie ochronne w branży przemysłowej i budowlanej stanowi jeden z podstawowych rodzajów środków ochrony indywidualnej. Na co zwrócić uwagę podczas doboru tego rodzaju obuwia? Z artykułu dowiesz się: jakie wyróżnia się typy obuwia ochronnego; jakie są wymagania dla obuwia w zakresie parametrów mechanicznych; jakie są właściwości elementów ochronnych obuwia.
  • Przegląd obuwia ochronnego (46)
  • SAWO 2024: Bezpieczeństwo kluczem do sukcesu! (61)
 • Ergonomia
  • Ergonomia w szkole (62)
   W jaki sposób dbać o ergonomię w szkole? Jak powinno wyglądać ergonomiczne stanowisko pracy nauczyciela, a jak stanowisko nauki ucznia? Z artykułu dowiesz się: jak oceniana jest praca nauczyciela pod kątem ergonomii; czy wyposażenie sal lekcyjnych jest ergonomiczne; na co zwrócić uwagę podczas wyposażania domowych stanowisk pracy.
 • Psychologia
  • Innowacyjne technologie w szkoleniach BHP. przyszłość edukacji bezpieczeństwa i higieny pracy (68)
   Jakiego typu nowoczesne technologie są aktualnie wykorzystywane w szkoleniach BHP? jakie są zalety ich stosowania? Z artykułu dowiesz się: jakie nowoczesne technologie wykorzystywane są w szkoleniach BHP; na czym polega szkolenie BHP z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości; jakie są zalety wykorzystania innowacyjnych technologii w szkoleniach.
 • Wydarzenia (72)

Promotor BHP - cały wykaz