Przyjaciel przy pracy 2016/03

 • Aktualności
  • Forum Nowoczesne BHP 2016
  • World Rescue Services and Public safety w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie
  • Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016
  • CHEM-SAFETY-EXPO po raz pierwszy w targach Kielce
  • Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD
 • Temat z okładki
  • Środki bezpieczeństwa stosowane podczas sortowania odpadów
  • Nowe kryteria dla zakładów wykorzystujących materiały niebezpieczne
 • Wywiad
  • Wywiad z Januszem Franczykiem - Koordynatorem BHP SITA Polska Sp. z o.o.
 • Zarządzanie BHP
  • Charakterystyka najczęściej stosowanych gazów technicznych
  • Zmiany w normie z zakresu znaków bezpieczeństwa. Jakie znaki ewakuacyjne i ppoż. należy stosować? Norma PN czy ISO?
 • Prawo - SEKA wyjaśnia
  • Bezpieczeństwo imprez masowych
  • Nowelizacja w zakresie umów terminowych - wyjaśnienie przypisów przejściowych, część II
 • Ryzyko zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku konserwatora mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
 • BHP w praktyce
  • Technologie prowadzenia prac spawalniczych - tematyka znana, ale czy aby do końca? Część I
 • Wypadki
  • Wypadki przy pracach spawalniczych
 • Na sali sądowej
  • Bez winy pracownika
 • (Nie)pełnosprawni w pracy
  • Osoba niewidoma i słabowidząca w pracy