Serwis Prawno-Pracowniczy 2013/06

 • O tym się mówi
  • Składki ZUS za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego (11)
   Posłowie propagują ograniczenie obowiązku odprowadzania składek ZUS za pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Warunkiem skorzystania z tego przywileju będzie m.in. wykorzystanie urlopu co najmniej w 50% przysługującej długości.
 • Temat miesiąca
  • Telepraca a koszty zatrudnienia (12)
   Świadczenie usług w formie telepracy wiąże się z określonymi kosztami, które pracodawca musi ponieść w związku z tym, że zatrudnia pracownika. Jednak korzystanie z tej formy zatrudnienia oznacza również oszczędności. Wynikają one m.in. z braku konieczności wyposażenia stanowiska pracy.
 • Ubezpieczenia Społeczne
  • Przychody emerytów i rencistów w 2012 r. - obowiązki wobec ZUS (20)
   Osoby uprawnione do emerytury lub renty, które uzyskiwały w 2012 r. przychód z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych muszą poinformować ZUS o wysokości tych zarobków i dostarczyć zaświadczenie płatnika składek lub - jeśli za siebie opłacają składki - własne oświadczenie.
 • Okiem eksperta
  • Ogłoszenie upadłości pracodawcy - konsekwencje dla pracowników (35)
   Pracodawca, który jest zmuszony ogłosić upadłość likwidacyjną może skorzystać z przysługujących mu uprawnień i skrócić pracownikowi 3-miesięczne okresy wypowiedzenia. Nie obowiązują go również przepisy gwarantujące niektórym kategoriom osób ochronę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Wynagrodzenia
  • Okres pracy uprawniający do nabycia trzynastki (43)
   Pracodawca działający w strefie budżetowej ma obowiązek wypłacić do końca marca 2013 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastkę. Prawo do jej otrzymania ma każdy pracownik, który m.in. przepracował minimum 6 miesięcy.
 • DODATKI
  • Kontrowersyjne orzecznictwo sądowe
   Kiedy umowa cywilnoprawna może być uznana za umowę o pracę.
 • UWAGA!
  Rozszerzony dział WSKAŹNIKI - nowe stawki i kwoty obowiązujące w 2013 r.