• O tym się mówi
  • Jak zmieni się zawieranie terminowych umów o pracę
 • Temat miesiąca
  • Jak przeprowadzać kontrole zwolnień lekarskich w okresie wakacyjnym
 • Prawo Pracy
  • Jak prawidłowo przeprowadzić zwolnienia grupowe
  • Czy pracownikowi zatrudnionemu w sierpniu należy oddać dzień wolny za święto
  • Jak naliczać urlop wypoczynkowy nauczycielom w placówkach nieferyjnych
 • Wynagrodzenia
  • Czy można stosować weksel w stosunkach pracy
  • Jak wyliczyć wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop pracownikowi, który nie przepracował pełnego miesiąca
  • Czy można jednocześnie nie wypłacić wynagrodzenia i nałożyć karę pieniężną za nieusprawiedliwioną nieobecność
 • ZUS
  • Jak prawidłowo oskładkować menedżera-przedsiębiorcę zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego
  • Czy premię uznaniową wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku
  • Czy płatnik może kopiować dokumenty zgromadzone przez ZUS podczas kontroli
  • Czy uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę powoduje konsekwencje ubezpieczeniowe
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy pracownik ukarany upomnieniem może później zostać zwolniony
  • W jakich okolicznościach może ustać zakaz konkurencji
  • Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika, który tylko potencjalnie mógł spowodować wielkie straty u pracodawcy
  • Kiedy przedawnia się karalność pracownika przebywającego na długim zwolnieniu lekarskim
 • Bezpieczna Praca
  • Jakie maksymalne temperatury są dopuszczalne w pomieszczeniach pracy
 • Związki Zawodowe
  • Czy można zwolnić dyscyplinarnie związkowca za działalność związkową u innego pracodawcy
  • Czy udostępnianie pomieszczeń dla organizacji związkowej można uregulować w układzie zbiorowym pracy
 • Działalność Socjalna
  • Czy można przyznać zapomogę z zfśs bez wniosku pracownika
  • Czy z powodu choroby podczas urlopu pracownik musi zwrócić świadczenie urlopowe
 • Z Wokandy
  • Okres służby wojskowej może być zaliczony do stażu pracy w szczególnych warunkach
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak prawidłowo przyznawać pracownikom świadczenia związane z wypoczynkiem