Serwis Prawno-Pracowniczy 2020/05

 • Temat miesiąca
  • 31 marca 2020 r. upływa termin na złożenie ZUS ZSWA (11)
   Płatnicy składek, którzy zatrudniają pracowników przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nadal muszą dokonywać zgłoszeń danych na formularzu ZUS ZSWA. Dane wykazane na tym formularzu są ewidencjonowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych. Jeśli przy wypełnianiu ZUS ZSWA pracodawca popełni błąd, ma on wówczas obowiązek złożenia poprawnego dokumentu w trybie korekty. Sposób korekty formularza ZSWA zależy od rodzaju danych wymagających poprawienia.
 • Prawo pracy
  • Stosowanie przepisów bhp w przypadku zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (18)
   Elastyczne formy zatrudnienia często polegają na wykonywaniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie oznacza to jednak, że wybrane przepisy prawa pracy nie będą miały zastosowania do osób zatrudnianych na takie umowy.
 • Wynagrodzenia
  • Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (26)
   Dla ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy niezbędne jest właściwe wyznaczenie podstawy jego wymiaru. Przy jej obliczaniu stosuje się tzw. dopełnienie (w razie wystąpienia nieobecności pracownika w pracy) i uwzględnia się te same składniki, co w przypadku wynagrodzenia urlopowego.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz