Serwis Prawno-Pracowniczy 2020/11

 • Temat miesiąca
  • Tarcza antykryzysowa 3.0 – kolejne zmiany w zakresie pomocy dla pracodawców (11)
   Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS, podniesienie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia oraz zmiana zasad waloryzacji emerytur to główne rozwiązania jakie wprowadza w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych tzw. tarcza antykryzysowa 3.0. weszła ona w życie 16 maja 2020 r.
 • Prawo pracy
  • Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy u pracodawców dotkniętych skutkami COVID-19 – warunki wprowadzenia i stosowania (16)
   Pracodawcy, u których na skutek rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą ograniczyć zatrudnianym pracownikom okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku albo wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym zostaną wydłużone godziny pracy do 12 godzin na dobę.
 • Wynagrodzenia
  • Dofinansowanie wynagrodzeń i składek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (23)
   W razie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 starosta może przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz