• Temat miesiąca
  • Zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej od 1 stycznia 2022 r. (14)
   Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały zmiany w sposobie ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna nie jest już częściowo finansowana z podatku dochodowego, co oznacza niższe dochody zatrudnionych, jak również spowoduje wzrost obciążeń finansowych niektórych przedsiębiorców. W ich przypadku bowiem zasady ustalania podstawy wymiaru tej składki zostały uzależnione od formy opodatkowania. Wprowadzono także niższą stopę procentową składki zdrowotnej dla osób opłacających podatek liniowy.
 • Prawo pracy
  • Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – obowiązki pracodawcy (20)
   Dokumentacja pracownicza co do zasady powinna być przechowywana nie tylko w okresie współpracy między pracodawcą a pracownikiem, ale również przez pewien okres po ustaniu zatrudnienia. W zależności od czasu nawiązania umowy o pracę okres przechowywania dokumentacji pracownika wynosi 10 lub 50 lat po ustaniu stosunku pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Zmiany w zasadach pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzeń i innych przychodów (27)
   Od 8 stycznia 2022 r. zaliczka na podatek od przychodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także umów zlecenia powinna być obliczana z uwzględnieniem zarówno zasad wynikających z Polskiego ładu jak i przepisów ustawy o pdof obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz