• Temat miesiąca
  • Zniesienie ograniczeń COVID-19 od 1 lipca 2023 r. – skutki w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych (11)
   Od 1 lipca 2023 r. przewidziano odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w związku z zakażeniami COVID-19. Dla pracodawców wiąże się to ze zniesieniem licznych ograniczeń i szczególnych rozwiązań ustanowionych z powodu COVID-19. Wiele z nich dotyczy obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Prawo pracy
  • Uprawnienia pracowników-rodziców w zakresie wykonywania pracy zdalnej (16)
   Przepisy Kodeksu pracy traktują w sposób uprzywilejowany pracowników wychowujących dzieci w zakresie możliwości wykonywania pracy zdalnej. Zakres tych uprawnień jest jednak zróżnicowany ze względu na wiek dziecka. Rodzice dzieci do lat 4 mogą bowiem indywidualnie wystąpić o pracę zdalną do pracodawcy, natomiast rodzice dzieci do lat 8 mogą to zrobić w ramach elastycznej organizacji pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r. i jej wpływ na wybrane świadczenia pracownicze (24)
   Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje wyższa kwota płacy minimalnej, która wynosi 3600 zł (wzrost o 110 zł). Zmiana wysokości tej płacy wpływa na wynagrodzenia i inne uzależnione od niej świadczenia. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której ustawodawca zastrzega, że podstawą do wyliczeń jest minimalne wynagrodzenie w kwocie ustalonej od 1 stycznia, np. minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla opłacających podatek na zasadach ogólnych (według skali i liniowo) oraz dla karty podatkowej.

 Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment