• Temat miesiąca
  • Obowiązki pracodawcy na przełomie 2023/2024 roku (12)
   Przełom roku dla osób zajmujących się zagadnieniami z obszaru kadr i płac wiąże się najczęściej z określonymi obowiązkami. W szczególności dotyczy to obowiązków w zakresie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, konieczności skorygowania rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sporządzenia planu urlopów wypoczynkowych czy przygotowania oraz wysyłki deklaracji PIT-4R i informacji podatkowych PIT-11
 • Prawo pracy
  • Normy pracy – jak je wprowadzać, stosować i zmieniać (17)
   W ramach swoich uprawnień kierowniczych pracodawca ma prawo wprowadzać normy pracy. Można je stosować tylko przy takich rodzajach pracy, gdzie możliwe jest efektywne zmierzenie wykonywanej pracy. Normy pracy należy ustalać z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i organizacji pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop po zmianie etatu (26)
   Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego po zmianie wymiaru etatu pracownika należy stałe składniki wynagrodzenia wypłacić na stawce obowiązującej po zmianie. Natomiast składniki zmienne przed przyjęciem do podstawy pracodawca powinien przeliczyć według nowej stawki. Ekwiwalent za urlop staje się wymagalny w dniu rozwiązania umowy, i do jego obliczania przyjmujemy wynagrodzenie przysługujące w tym dniu.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz