Wiadomości PKN - Normalizacja 2021/01

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Sukces buduje się z ludźmi (4)
  • Blockchain technologią zaufania (10)
 • Ze Świata
  • Aktywne życie wspomagane dla wszystkich (16)
  • Aktywne życie wspomagane – przykłady użycia norm (18)
 • Z prac normalizacyjnych
  • Podział PKN/KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej (20)
 • Organy techniczne – grudzień (22)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz