• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Zielone portfolio usług certyfikacyjnych pomoże osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju (4)
  • Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa konsumenckich produktów IoT (6)
 • Z prac normalizacyjnych
  • Budowanie pozytywnego nastawienia do sztucznej inteligencji (10)
  • Zrównoważony rozwój – wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji (12)
  • PKN/KT 338 ds. Sztucznej Inteligencji (16)
 • Organy Techniczne – listopad (18)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz