Szanowni Państwo

   Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/2022. Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

   Wykładowcami Studium są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz specjaliści w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu pomiarów hałasu w środowisku.

   Program zajęć, w wymiarze 120 godzin, obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy.

Ramowy program zajęć 

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy akustyki 16
Repetytorium z matematyki i podstawy statystyki 8
Wpływ hałasu na organizm ludzki 3
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 6
Wybrane zagadnienia z akustyki budowlanej 8
Hałas w środowisku pracy 8
Metody pomiaru i monitorowania hałasu 14
Prognozowanie emisji hałasu w środowisku 10
Mapy akustyczne 9
Zabezpieczenia akustyczne 10
Akredytacja laboratoriów badawczych 8
Niepewność pomiarów 8
Warsztaty - pomiary hałasu 12

Zajęcia, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych będą prowadzone w trybie mieszanym.

Zajęcia zjazdu pierwszego oraz dwóch zjazdów ostatnich będą prowadzone w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19. W soboty zajęcia zaczynają się o godzinie 10.15 i kończą o 17.45. W niedziele zajęcia zaczynają się o godzinie 8.15 i kończą o 15.00.

Zajęcia pozostałych zjazdów będą odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams.
Godzina rozpoczęcia zajęć 8.15.
Przewidywane są następujące terminy kolejnych zjazdów.

23-24 października 2021 (zajęcia stacjonarne)

06-07 listopada 2021 (zajęcia zdalne)

20-21 listopada 2021 (zajęcia zdalne)

27-28 listopada 2021 (zajęcia zdalne)

11-12 grudnia 2021 (zajęcia zdalne)

18-19 grudnia 2021 (zajęcia zdalne)

15-16 stycznia 2022 (zajęcia stacjonarne)

29-30 stycznia 2022 (zajęcia stacjonarne)

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Hałasem wynosi 3800 zł.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest:

  • przysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych,
  • dostarczenie kserokopii dyplomu szkoły wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • wniesienie opłaty.

Formularze zgłoszeniowe oraz kserokopie dyplomu należy przesłać do 24 września 2021 roku na adres:

Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Studium Ochrony przed Hałasem

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Opłatę należy wnieść na konto:

PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
32 1240 1053 5111 1034 0050 0091
tytuł wpłaty: "Studium Ochrony przed hałasem".

W przypadku dokonania wpłaty po 24 września opłata za kurs wynosi 4100 zł.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych osób Studium nie zostanie uruchomione i dokonane wpłaty zostaną odesłane. Natomiast w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych osób o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium: tel. 505 550 902, tel (22)234 7955, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..