Krystyna Zużewicz, Autonomiczna regulacja rytmu serca a wybrane czynniki środowiska pracy - monografia, CIOP-PIB, Warszawa 2015 r., ISBN: 978-83-7373-193-6

 

 • Wykaz skrótów i oznaczeń (7)
 • Wprowadzenie (9)
 • Podstawy fizjologiczne regulacji rytmu serca przez autonomiczny układ nerwowy (AUN) (13)
  • Autonomiczny układ nerwowy - charakterystyka anatomiczna (16)
  • Neurotransmitery i receptory autonomicznego układu nerwowego (18)
  • Czynność autonomicznego układu nerwowego (21)
  • Odruchy z baroreceptorów (24)
  • Odruchy z chemoreceptorów (25)
 • Metodyka oceny zmienności rytmu serca (29)
  • Zmienności rytmu serca - podstawowe założenia (29)
  • Zmienność rytmu serca oceniana za pomocą analizy widmowej odstępów RR (31)
  • Tworzenie serii czasowej danych do analizy widmowej (33)
  • Wpływ długości serii czasowej danych na interpretację widma (34)
  • Widmo mocy (40)
  • Systemy rejestrujące EKG wyposażone w opcję analizy HRV (42)
  • Interpretacja fizjologiczna wyników otrzymanych po wykonaniu analizy HRV (45)
  • Modulacja mocy w paśmie wysokich częstotliwości przez częstość oddychania (46)
  • Czynniki niefizjologiczne wpływające na wyniki analizy widmowej HRV (48)
  • Standaryzacja analizy HRV (51)
 • Zmienność rytmu serca zdrowego człowieka (53)
  • Zmienność rytmu serca a pora doby (53)
  • Autonomiczna modulacja układu sercowo-naczyniowego podczas snu (54)
  • Zmienność rytmu serca a wiek i płeć (56)
  • Wpływ pracy zmianowej na zmienność rytmu serca pracowników zmianowych (57)
  • Wpływ wysiłku fizycznego na zmienność rytmu serca (58)
  • Wpływ pracy umysłowej na zmienność rytmu serca (60)
  • Reakcja mechanizmu regulacji rytmu serca na działanie stresu fizycznego i umysłowego (63)
  • Jednostki chorobowe wpływające na HRV u ludzi (67)
 • HVR a wybrane czynniki środowiska pracy (69)
  • Wpływ zadań wykonywanych podczas lotu na rytm serca pilota (69)
  • Wpływ przyspieszeń w osi +Gz na zmienność rytmu serca (72)
  • Wpływ obniżonego ciśnienia w dolnej połowie ciała na zmienność rytmu serca (75)
  • Wpływ niedotlenienia wysokościowego na zmienność rytmu serca (76)
  • Napięcie układu autonomicznego po przelocie ze zmianą stref czasowych (79)
  • Wpływ środowiska wirtualnego na zmienność rytmu serca (79)
  • Wpływ drgań miejscowych na autonomiczną regulację rytmu serca (84)
  • Zastosowanie HRV do oceny obciążenia pracą kontrolera ruchu lotniczego (94)
  • Zmiany w autonomicznej regulacji rytmu serca w sytuacji symulacji zagrożenia życia podczas treningu pilotów i kierowców (99)
  • Zmiany w HRV pod wpływem obciążenia statycznego mięśni (107)
 • Podsumowanie i proponowane kierunki dalszych badań (115)
 • Bibliografia (121)