Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2018/11

 • O tym co musisz wiedzieć!
  • Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców od 1 stycznia 2019 r.
  • Co się zmieniło od 1 października 2018 r. w formularzach dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
  • Od 23 października 2018 r. zaświadczenia lekarskie mogą wystawiać asystenci medyczni
  • Jakiej ochronie przed potrąceniami będzie podlegać od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy
  • Od 22 listopada 2018 r. umowy na czas określony zawarte przed nowelizacją przepisów przekształcają się w umowy na czas nieokreślony
  • Jak wynagradzać za dodatkową pracę podczas zmiany czasu letniego na zimowy
  • Upominki świąteczne dla pracowników i innych uprawnionych osób – z jakich środków sfinansować i jak rozliczyć
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracodawca może przechowywać w dokumentacji kadrowej kopie aktów urodzenia dzieci pracownika
  • Na jak długo zwalnia się z pracy pracownika, który honorowo oddaje krew
  • Jak zmienić pracownikowi wymiar etatu
 • Aktualności
  • Zasady ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2019 r.
  • Wyższy wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Nowy wzór zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę
  • Minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze profesora uczelni publicznej
  • Nowe wzory informacji INF-1, INF-Z i INF-2
  • Nowe wzory informacji INF-U i INF-1-u
  • Warunki przyznawania środków z FP spółdzielniom socjalnym na utworzenie stanowisk pracy i wynagrodzenia dla bezrobotnych
  • Nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz DEK-Z
  • Zasady ustalania regulaminów wynagradzania oraz nagród i premiowania tylko za zgodą związków zawodowych
  • Zmiany w rozkładzie czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
  • Nowe podmioty upoważnione do wystawiania zwolnień lekarskich, a także zmiany w ujawnianiu pracodawcy przyczyny niepełnosprawności pracownika
 • Temat numeru
  • Jakie zmiany dla płatników i ubezpieczonych będą wynikać z wprowadzenia od 1 grudnia 2018 r. wyłącznie e-ZLA
 • Prawo pracy
  • Czy urlop bezpłatny udzielony w związku z wyborem na wójta należy wliczyć do stażu pracy
  • Czy kierowca może nie mieć rozkładów czasu pracy
  • Czy można wprowadzić monitoring wizyjny dla telepracowników
  • Jaka ochrona związkowa będzie przysługiwać od 1 stycznia 2019 r. zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Wynagrodzenia
  • Czy pracodawca może pozbawić pracownika-członka zarządu wynagrodzenia za pracę, jeżeli zakwestionował jego zatrudnienie w ramach stosunku pracy
  • W jakiej formie wypłacać pracownikom wynagrodzenie za pracę po 31 grudnia 2018 r.
  • Czy pracownik ma roszczenie o wynagrodzenie za wykorzystanie wizerunku po odwołaniu zgody na jego publikację
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jak rozliczać składki za osoby korzystające z urlopu wychowawczego
  • Jak skorygować raporty imienne w przypadku rozliczenia świadczeń chorobowych za niewłaściwą osobę
  • Czy pamiątkowy puchar dla pracownika stanowi jego przychód
 • Zasiłki
  • Jak ustalić okres zasiłkowy w przypadku nakładających się okresów zwolnień lekarskich
  • Czy nienależna wypłata zasiłku powoduje obowiązek korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS
  • Czy pracownik ma prawo do świadczeń chorobowych po przerwie spowodowanej pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych
  • Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • Czy można poszukiwać pracowników w ramach tzw. rekrutacji „ślepych” lub „ukrytych”
 • Bhp w firmie
  • Czy pracodawca może pobierać kaucję za odzież roboczą
  • Najnowsze zmiany przepisów – pytania Czytelników
  • Który przedsiębiorca będzie mógł od 1 stycznia 2019 r. opłacać składki w wysokości uzależnionej od przychodu
  • Czy do celów obliczenia średniej urlopowej premie procentowe trzeba przeliczyć w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej od 2019 r.
  • Jak wprowadzić monitoring w zakładzie pracy
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Nowe zasady przechowywania i prowadzenia dokumentacji kadrowej od 1 stycznia 2019 r.
 • Spis treści dodatku: Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców – dodatek internetowy
  • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Trzynastki za 2018 r. – kto nabywa do nich prawo i na jakich warunkach
  • Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych dla nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 r. na podstawie umowy o pracę

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz