Aktualności BHP 2017/07

 • Nowości
  • Nowy wzór kart charakterystyki substancji chemicznych (1-2)
   Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje już tylko jeden nowy wzór karty charakterystyki. Zatem użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin muszą posiadać karty charakterystyki według nowego wzoru.
  • Będą zmiany przy pomiarach pola-EM (3)
   Resort pracy opracował propozycję rozwiązania problemu uprawnień laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy. Przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. Zbliża się bowiem koniec okresu przejściowego wprowadzonego w grudniu 2016 roku i trzeba określić zasady pozwalające laboratoriom na dokonywanie pomiarów pola-EM.
  • Bhp przy złomowaniu metali - projekt rozporządzenia (4)
   Będzie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali. Wydanie nowego rozporządzenia to następstwo ujawnionej w trakcie kontroli PIP konieczności dostosowania przepisów do nowoczesnej technologii. Projekt nowego rozporządzenia trafił już do konsultacji publicznych.
  • Podsumowanie działań PIP i postulaty zmian w przepisach (5)
   Główny Inspektor Pracy podsumował na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy działania PIP w 2016 roku. Mówił o skuteczności nowej strategii pierwszych kontroli oraz o nowym centrum poradnictwa PIP. Postulował również o zmiany legislacyjne, aby PIP mogła działać jeszcze skuteczniej.
 • Temat numeru
  • Dodatkowe obowiązki pracodawcy latem (8-9)
   W porze letniej na wszystkich rodzajach stanowisk pracy należy zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza, a także właściwą wentylację i klimatyzację pomieszczeń pracy.
 • Warunki pracy
  • Posiłki profilaktyczne przy wzmożonym sezonowym obciążeniu pracownika (6)
   W rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów napisane jest "posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie". Jak to rozumieć? Na jakiej podstawie określić, czy w danym dniu wydawać posiłki, jeśli obliczyliśmy wydatek energetyczny, a wzmożone obciążenie jest sezonowe? Czy trzeba powtórzyć badanie wydatku energetycznego poza sezonem wzmożonej pracy?
  • Czy pracownik może nie stosować przydzielonego mu obuwia ochronnego (7)
   Zgodnie z obowiązującą w zakładzie pracy oceną ryzyka i tabelą przydziału środków ochrony indywidualnej każdy pracownik ma obowiązek nosić obuwie ochronne z podnoskiem. Jeden z pracowników, który otrzymał nowe obuwie, twierdzi, że wydane obuwie jest niewygodne i powoduje u niego otarcia i dyskomfort. Do tej pory nikt nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Wymiana obuwia na nowe nie rozwiązała problemu. Czy można zasugerować pracownikowi zakup ochronnego obuwia, spełniającego wymogi bezpieczeństwa, we własnym zakresie bez zwracania mu kosztów?
  • Brak recepty na okulary a refundacja zakupu okularów (7)
   Pracownik w ramach badań okresowych, ze względu na pracę przy monitorze ekranowym, odbył również badanie okulistyczne. Na jego podstawie otrzymał zaświadczenie o konieczności stosowania szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, ale bez recepty określającej, jakie to mają być konkretnie szkła (bez określenia wady wzroku i doboru odpowiednich szkieł). Czy pracownik może w takim przypadku udać się prywatnie do lekarza okulisty celem dobrania szkieł do wady wzroku i obciążyć pracodawcę rachunkiem za to badanie? Czy w trakcie badania okresowego lekarz okulista jest zobligowany do doboru szkieł korekcyjnych i wydania na nie recepty?
  • Stanowisko pracy dostosowane do potrzeb pracowników 50+ (10)
   Jakie warunki zapewnić pracownikom z długoletnim stażem zawodowym (50+)? Jakie rozwiązania techniczne i przestrzenne zastosować, aby zwiększyć wydajność i poczucie komfortu pracowników tej grupy pracowników biurowych?
  • Definicja wymuszonej pozycji ciała (12)
   Jak brzmi prawna definicja wymuszonej pozycji ciała? Czy jest to pozycja bez możliwości zmiany jej przez ponad 50% doby roboczej?
  • Fotel z zagłówkiem do pracy przy komputerze - standard czy dodatek (13)
   Pracownicy, którzy pracują 8 godzin przy komputerze stacjonarnym, skarżą się na niewygodne fotele. Konkretnie chodzi im o b rak podpórki na odcinek szyjny i w konsekwencji na bóle tego odcinka. Czy konieczne jest zapewnienie fotela z zagłówkiem?
  • Zmiana przepisów a aktualizacja regulaminu pracy (13)
   Zgodnie ze zmianami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet - szczególnie niebezpieczne, uciążliwe są dla kobiet w ciąży pracy w narażeniu na czynnik biologiczny należący do 2.-4. grupy lub na prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi. Czy powinny być wprowadzone zmiany w regulaminie pracy, jeśli kobiety w zakładzie pracy narażone są na działanie chorób przenoszonych przez kleszcze?
 • Zarządzanie bhp
  • Korzyści z zarządzania zdrowiem pracowników (11-12)
   Wychodząc z pracy, wielu pracowników skarży się na ból kręgosłupa, bóle głowy czy mięśni, szczególnie jeżeli ich praca wymaga jednostajnej pozycji ciała. Pracodawcy powinni pamiętać, że zdrowy pracownik to wydajny pracownik. Dlatego kluczowym zagadnieniem dla pracodawców i osób zajmujących się bhp powinno stać się zarządzanie zdrowiem pracowników. Coraz większe znaczenie ma to wobec np. dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą. Czym jest zarządzanie zdrowiem?
 • Wypadki przy pracy
  • Jak zapobiegać wypadkom na budowie? (14)
   Jakie działania prewencyjne należy podjąć, by zminimalizować ryzyko wypadku na budowie? Czy podjęcie działań prewencyjnych musi łączyć się z koniecznością poniesienia przez pracodawcę znacznych wydatków na bhp?
  • Jaki jest termin przekazania II części statystycznej karty wypadku? (14)
   Pracownik uległ wypadkowi przy pracy, złamanie ręki, był na zwolnieniu lekarskim i się rehabilitował. Niestety w czasie zwolnienia lekarskiego związanego z wypadkiem przy pracy po raz kolejny złamał rękę. Kiedy zatem należy wysłać II część statystycznej karty wypadku? Wtedy, kiedy minie 180 dni, ponieważ jest ciągłość zwolnień lekarskich, czy wtedy, kiedy upłynie zwolnienie lekarskie związane z wypadkiem przy pracy?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Zagrożenia chemiczne i biologiczne na stanowisku kierowcy samochodu osobowego (15)
   Na jakie zagrożenia chemiczne i biologiczne narażony jest kierowca służbowego samochodu osobowego?
  • Metoda OWAS - czym jest i do czego służy? (16)
   Czym jest metoda OWAS? Do czego służy ta metoda?
  • Ocena ryzyka zawodowego pracowników podwykonawcy (16)
   Kto powinien ocenić ryzyko zawodowe (sporządzić dokumentację) pracowników podwykonawcy? Czy specjalista ds. bhp firmy zlecającej prace, czy obowiązek leży po stronie podwykonawcy?