• Czy oświadczenie pracownika zwalnia pracodawcę z odpowiedzialności
  Czy oświadczenie pracownika pracującego na laptopie o tym, że nie chce korzystać z monitora lub podstawki, zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia tego sprzętu?
 • Jak często należy refundować szkła kontaktowe
  Jak powinna być przeprowadzona refundacja szkieł kontaktowych? Pracownicy kupują szkła kontaktowe w pudełkach po kilka sztuk. Okres używania jest znacznie krótszy niż okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.
 • Jak dostosować stanowisko do nowych przepisów krok po kroku
  Czy pracodawca musi zapewnić warunki i odpowiednie wyposażenie do pracy z monitorem również w trybie zdalnym?
 • Jakie są minimalne odległości między sąsiednimi monitorami
  Czy nowelizacja rozporządzenia z 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe znosi minimalne odległości między sąsiednimi monitorami? Czy znosi też odległości wzroku od monitora?
 • Kiedy wiadomo, że pracownik pracuje połowę czasu z laptopem
  Kto i w jakim trybie i na podstawie jakich przepisów w zakresie bhp dokonuje sprawdzenia (oceny), że pracownik spędza ponad połowę dobowego wymiaru pracy przed laptopem?
 • Jak sprawdzić, czy stanowisko jest zgodne z przepisami
  Czy pracodawca ma obowiązek sprawdzać, czy stanowisko pracy administracyjno-biurowej, a dokładniej praca przy komputerze/laptopie jest zgodna z przepisami? Czy może do tego zobowiązać pracownika?
 • Jak zorganizować stanowisko z monitorem na hali produkcyjnej
  Przepisy w rozporządzeniu dotyczącym pracy z monitorem ekranowym całkiem jasno określają wymagania, jakie należy spełnić w przypadku pracy biurowej i około biurowej. Co jednak w przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę z monitorem na hali produkcyjnej?
 • Czy pracodawca musi zapewnić dwa monitory
  Czy w kontekście zmiany przepisów dotyczących pracy przy monitorze ekranowym pracodawca ma obowiązek zapewnić monitor pracownikowi przy pracy zdalnej? Byłby to podwójny koszt, bowiem jeden monitor będzie w biurze, a drugi w domu.
 • Czy dalej badać czynniki środowiskowe pracy
  Czy w świetle obowiązujących aktualnie przepisów pracodawca nadal jest zobowiązany do przeprowadzenia badań i pomiarów czynników środowiska pracy (natężenie oświetlenia, hałas słyszalny, wilgotność powietrza) na stanowiskach administracyjno-biurowych z obsługą komputera/laptop + monitor w firmie (głównie open space, pracują urządzenia biurowe, tj. kofax, drukarki, skanery)? Z poprzednich pomiarów wynikała potrzeba ponowienia pomiarów za dwa lata, w międzyczasie zaistniała przeprowadzka i reorganizacja biura.
 • Co oznacza regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Zgodnie z zapisem punktu 5 ust. 1 „Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać (…) regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa”. Czy w związku ze zmianą przepisów odnośnie do pracy przy monitorach ekranowych należy tak to rozumieć, że zmiana wysokości siedziska góra – dół oraz kąta pochylenia oparcia nie będą wystarczające i należy jeszcze dodatkowo zapewnić regulację wysokości góra – dół samego oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa?
 • Dlaczego do okazjonalnej pracy zdalnej nie stosuje się przepisów o monitorach
  Do pracy zdalnej, z wyjątkiem pracy okazjonalnej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dotyczy to również zasad wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym. Skąd wynika brak obowiązków w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej, a przypadku pozostałych prac zdalnych już nie.
 • Jakie konsekwencje grożą za niedostosowanie stanowisk do nowych przepisów
  Co się stanie jeśli pracodawca nie dostosuje ustawy o monitorach ekranowych przez wyznaczony czas 6 miesięcy?

Aktualności BHP - cały wykaz