•  Nowości
  • Skargi pracowników to aż 40% kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) (3)
   Skargi złożone przez pracowników były powodem ok. 40% kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 32,2% z nich. Natomiast z obszaru skarg dotyczących warunków pracy za zasadne uznano aż 39,6% zarzutów. Ryzyko wizyty PIP to oczywiście nie jedyny powód, dla którego warto słuchać głosu pracowników, szczególnie w obszarze związanym z ich bezpieczeństwem.
  • Emerytury i renty będą wyższe (4)
   Główny Urząd Statystyczny ogłosił na początku lutego dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku wskaźnik ten wyniesie 112,12%, co przełoży się na wysokość emerytur i rent.
 • Przepisy z komentarzem
  • Sygnalista w Polsce jest już chroniony (5)
   Mimo że na gruncie polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów nie weszły jeszcze w życie, jej regulacje obowiązują. Mogą już być nawet podstawą do powództwa sądowego dla osób, które chcą zgłosić naruszenia w konkretnych obszarach. Dlatego warto podjąć jak najszybciej działania zmierzające do wdrożenia stosownych procedur w firmie lub instytucji, żeby w pełni chronić sygnalistów.
 • Wywiad z ekspertem
  • Umowy zlecenia: kary umowne za naruszenie zakazu konkurencji (7)
   Wiedza o danej firmie i zasadach jej działania, którą uzyska zleceniobiorca w czasie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia), jest warta zabezpieczenia przed konkurencją tak samo, jak ta uzyskana przez pracownika. ale czy przy kontraktach cywilnoprawnych pracodawca może stosować umowę o zakazie konkurencji, taką samą jak przy umowach o pracę?
 • Temat numeru
  • Pracownik w wojsku – uprawnienia zatrudnionych i obowiązki pracodawców (10)
   Przepisy ustawy o obronie Ojczyzny kształtują w sposób szczególny relację między pracodawcą a pracownikiem powołanym do służby wojskowej. Umożliwiają pełnienie niezawodowej służby wojskowej osobom równolegle zatrudnionym w ramach stosunku pracy – przede wszystkim dzięki nałożonemu na pracodawców obowiązkowi zwalniania pracowników od pracy na czas służby. Ale nie tylko… Jakie uprawnienia pracownicze przysługują zatem pracownikom powołanym do służby wojskowej? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcach?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy pracownik służby bhp może być społecznym inspektorem pracy (14)
  • Jakie działania podjąć po przekroczeniu NDS dla krzemionki krystalicznej (15)
  • Czym jest wstrzymanie części zakładu pracy (16)
  • Kto może prowadzić elektryczny pojazd transportowy w magazynie (17)
  • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy projektant CAD to pracownik inżynieryjno-techniczny (18)
 • Orzecznictwo sądowe
  • Co cechuje prace o szczególnym charakterze (19)
   O uznaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze nie decyduje wykształcenie i kwalifikacje, ale rodzaj pracy i jej warunki. W odniesieniu do personelu medycznego prace w szczególnym charakterze w podmiotach leczniczych mogą dotyczyć również osób, które nie mając wykształcenia medycznego, wykonują pracę stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.
 • Warunki pracy
  • Prosty sposób na samodzielne wykonanie pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy (21)
   Wykonywanie pomiarów oświetlenia stanowisk pracy jest istotne do zapewnienia właściwych warunków pracy. Oświetlenie jest bowiem fizycznym czynnikiem środowiska pracy. Przepisy nakazują zapewnić na stanowiskach pracy oświetlenie dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz spełniające wymagania określone w Polskiej Normie. Czym dokonać pomiarów parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy? Jak dobrać potrzebny sprzęt? Jak przeprowadzić pomiary oświetlenia na stanowisku pracy?

Aktualności BHP - cały wykaz