• Profilaktyczne badania lekarskie pracowników zdalnych (3)
    Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Ta zasada dotyczy też pracowników wykonujących pracę zdalną w sposób stały albo hybrydowy. Pracownicy zdalni muszą być zatem objęci badaniami profilaktycznymi. Jak wygląda ta procedura? Czy ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła zmiany w tym zakresie? Warto to sprawdzić, szczególnie gdy prawidłowość stosowania przez pracodawców przepisów w omawianym zakresie jest często weryfikowana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Wypadek przy pracy zdalnej – wątpliwości postępowania powypadkowego (10)
    Od samego początku pojawienia się pracy zdalnej dużo emocji budziła problematyka wypadków, jakie mogą towarzyszyć takiej organizacji pracy. Problematyka wypadków przy pracy zdalnej jest regulowana zarówno nowymi przepisami Kodeksu pracy, jak również dotychczasowym rozporządzeniem wypadkowym. Co ciekawe, w przypadku pracy zdalnej regulacje kodeksowe dotyczące wybranych kwestii są bardziej szczegółowe niż te, które zostały zawarte w przepisach rozporządzenia. Jak zatem postępować w przypadku oględzin miejsca zdarzenia? Co ze świadkami wypadku?
  • Informacja o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej (15)
    Jeśli praca zdalna ma zielone światło w zakładzie pracy, to trzeba opracować nowe dokumenty, ustalić, kto będzie odpowiedzialny za serwis i przeglądy narzędzi pracy zdalnej, przygotować ocenę ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej i jej wpływu na zdrowie pracownika, zaktualizować informacje o warunkach zatrudnienia czy przygotować niezbędne pracownikom szkolenia. Informacja o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy dla pracownika wykonującego pracę zdalną to podstawowy dokument, jaki trzeba przygotować. Co powinien zawierać?

Aktualności BHP - cały wykaz