• Temat numeru: Dotacje i pożyczki na ochronę środowiska w 2022 roku
    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie wspierał ze środków krajowych w 2022 roku projekty inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty oraz osoby fizyczne.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz