• Kompendium wiedzy o kontrolach w zakresie ochrony środowiska
    Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) stanowią aparat pomocniczy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska jako kierowników inspekcji wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Wojewódzki inspektor wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska (Ioś) i przepisach odrębnych.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz