• Temat numeru: Jak zapobiegać marnowaniu żywności – prawne i praktyczne aspekty
  Problem marnowania żywności dotyka w znacznym stopniu, poza innymi krajami europejskimi, także Polskę. Żywność trafiająca na śmietnik pochodzi zarówno od podmiotów handlujących artykułami spożywczymi, jak i z gospodarstw domowych. Dlaczego marnowanie żywności jest tak dużym problemem?
 • Słowniczek
  • Unijne przepisy w zakresie marnowania żywności
   Działania związane z ograniczaniem ilości marnowanej żywności są realizowane na skalę globalną. W 2015 roku ONZ stworzyła m.in. „Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030”. Jakie przepisy w tym zakresie obowiązują w UE?
  • Polskie przepisy dotyczące marnowania żywności
   Unijna polityka zapobiegania marnowaniu żywności znalazła swoje przełożenie na grunt polski w ustawie z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Jakie uregulowania możemy znaleźć w tym akcie prawnym?
  • Jakie obowiązki sprzedawców żywności
   Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w swojej treści nakłada na sprzedawców żywności szereg obowiązków. Jakich? Tego dowiesz się z artykułu.
  • Opłata za marnowanie żywności
   Przepis art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności stanowi, iż sprzedawca żywności ma obowiązek ponoszenia opłaty za marnowanie żywności.
  • Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie marnowania żywności
   W art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności ustawodawca przewidział karę pieniężną wobec przedsiębiorców, którzy nie zawarli umowy z organizacją pozarządową w przedmiocie nieodpłatnego przekazywania żywności.
  • Nieodpłatne przekazywanie żywności a kwestie rozliczeń
   Czy należy wystawić fakturę przy nieodpłatnym przekazaniu żywności na rzecz organizacji pozarządowej, realizując postanowienia ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności?
  • Przekwalifikowanie żywności na paszę
   W ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityki Gospodarki o Obiegu Zamkniętym coraz większy nacisk kładzie się na maksymalne wykorzystanie produktów i surowców, a co za tym idzie – ograniczanie strat i marnowania. Dotyczy to również przeznaczenia niesprzedanej, niepełnowartościowej żywności lub jej odpadów na cele paszowe.
  • Ocena skuteczności wprowadzonych przepisów
   Po badaniach przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), które miały na celu również ocenę skutków wprowadzonej ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, izba oceniła ustawę jako pozytywny, ale zaledwie pierwszy, krok do wprowadzenia instytucjonalnych rozwiązań pozwalających na istotne zmniejszenie skali marnotrawstwa. Co jeszcze wynika z badań NIK?
  • Zasady przekwalifikowywania żywności pochodzenia niezwierzęcego
   O czym powinien pamiętać podmiot przekształcający żywność w przypadku produktów spożywczych pochodzenia niezwierzęcego?
  • Co z żywnością pochodzenia zwierzęcego
   Do produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego unijne prawo podchodzi z dużą ostrożnością.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz